Helsingborg igång med stöd till föräldrar med placerade barn

I april drog PUFF, Placerade ungas föräldraförening, igång sin verksamhet i Helsingborg. Här kan föräldrar som fått sitt barn placerat få stöd av andra föräldrar som upplevt samma sak.

Publicerad 25 november 2019
Genom förening PUFF kan föräldrar som fått sitt barn placerat, få stöd av andra föräldrar som varit i samma situation.

Redan för fem år sedan började Helsingborgs kommun fundera över hur man skulle kunna erbjuda ett bra stöd till föräldrar som fått sitt barn placerat. Efter en hel del kontakter med berörda föräldrar kom man fram till att en förening, helt fristående från socialtjänstens verksamhet, där föräldrar kan möta andra föräldrar som varit i liknande situationer var ett bra alternativ och i mitten av april i år drog föreningen PUFF igång sin verksamhet.

Hjälp att lyfta fram sitt bästa jag
– Tanken är att man ska kunna få stöd att komma vidare när man är mitt uppe i det jobbiga av en stödperson i föreningen. Genom vår verksamhet ska föräldrarna till exempel kunna få hjälp att lyfta fram sitt bästa jag inför möten på socialtjänsten eller vid umgänge med sitt barn, förklarar Tommy Grundström på Helsingborgs kommun som varit med och dragit igång verksamheten.
Förutom att dela erfarenheter kan föräldrarna också få hjälp med en del av det juridiska som rör deras föräldrasituation. Stödpersonerna som är engagerade i föreningen har gått en utbildning där man tagit upp grundläggande juridik och de lagar som socialtjänsten har att rätta sig efter.

Förklara vad som står
– Vi kan inte ändra beslut, men vi kan hjälpa föräldrarna att förstå vilka rättigheter de har att överklaga exempelvis eller varför socialtjänsten har bestämt på ett visst sätt. Ibland behövs det bara någon som förklarar vad det står i handlingarna, förklarar Emily Ellerström, en av de engagerade stödpersonerna i föreningen.
– Många behöver bara få prata med någon som orkar lyssna, fortsätter Emily Ellerström.
Förhoppningen är att de som i dag får stöd och hjälp av föreningen på sikt själva ska kunna bli stödpersoner när de har kommit igenom sin process och hunnit lägga det bakom sig.

Utgår från föräldrarnas villkor
All kontakt sker alltid utifrån förälderns egna villkor. Hittills har nio föräldrar varit i kontakt med PUFF och i budgeten för 2019 och 2020 finns utrymme för fem stödpersoner att ha ett uppdrag var en timma i veckan. Stödpersonerna har antingen egen erfarenhet av att ha sitt barn placerat alternativt själv ha varit placerad som barn.

Studiebesök i Köpenhamn
– Att det här är en verksamhet som behövs ser vi klart och tydligt. Det finns inte mycket stöd för de här föräldrarna och de som vi har varit i kontakt med har uttryckt en otrolig tacksamhet, säger Tommy Grundström.
Inför starten av PUFF har man gjort studiebesök i Köpenhamn, där man har betydligt hårdare lagstiftning kring stöd till föräldrar och tagit med sig en del därifrån inför uppstarten av föreningsverksamheten.
– Det optimala är att nå föräldrar tidigt i processen och det är fortfarande mycket kvar i att nå ut och visa att vi finns, berättar Ia Jonsson som också är engagerad i föreningen.

Neutral plats att träffas på
PUFF har en egen lokal i Helsingborg där stödpersonerna kan träffa föräldrarna på en ”neutral” plats. Här ordnas även kafékvällar där föräldrarna kan träffas.
– Även syskon påverkas vid en placering och på sikt hoppas vi att kunna erbjuda även dem en liknande verksamhet. Det är roligt med alla möjligheter som dyker upp i ett sådant här projekt, konstaterar Ia Jonsson.
Projekttiden för PUFF sträcker sig till och med slutet av nästa år. Under nästa höst är förhoppningen att verksamheten ska bli en del av den ordinarie i kommunen och tilldelas medel från den kommunala budgeten för att kunna driva verksamheten.

Föregående Nästa