Qrut lägger krut på förbättrat umgänge

Föreningen Qrut, som hjälper kvinnor med aktuell eller tidigare erfarenhet av missbruk och kriminalitet, har dragit igång ett nytt projekt som syftar till att göra umgänget mellan mammor och deras placerade barn bättre.

Publicerad 19 augusti 2019
Qrut ska i ett nytt projekt fokusera på hur umgänget med barn som är placerade ska kunna förbättras för kvinnor med missbruks- och kriminalitetsproblem.

– Vi har sett i vår övriga verksamhet att ett stort problemområde för dessa kvinnor är umgänget med sina barn. Många gånger hade man väldigt olika syn på umgänge från mammans, familjehemmets och socialtjänstens håll och på grund av det blev det ofta som det inte gjordes någon umgängesplan alls, trots att det borde finnas, säger Mona Lillkåll-Kassarp, verksamhetschef för Qrut.

Mona Lillkåll-Kassarp, verksamhetschef på Qrut, som ska ta fram en metodhandbok för socialtjänsten att använda i umgängessituationer. 

Väldigt olika mellan stadsdelarna
Tidigare i föreningens verksamhet diskuterades de mest övergripande frågorna och gemensamma värdegrunder; skulden, skammen, svårigheter vid umgängen, barnens behov och så vidare. Ett strukturerat umgängesprogram saknades kunde man konstatera. Det man i det nya projektet vill göra är bland annat att ta fram en metodhandbok riktad till socialtjänsten för hur man kan hantera olika umgängessituationer.
– Vår erfarenhet är att det ser väldigt olika ut bara i Stockholms stads fjorton olika stadsdelar och säkert också mellan olika kommuner i landet, säger Mona Lillkåll-Kassarp.

Metodhandbok för socialtjänsten
För att skapa en bättre samsyn kommer Qrut i sitt treåriga projekt bland annat att ta fram en metodhandbok, som inkluderar manualer och mallar, som stöd för socialtjänsten i umgängesfrågor. 
Projektet drog igång under förra året och pågår till 2021 med medel från Arvsfonden. Under första året har arbetet fokuserats på kartläggning, behovsanalys och litteraturinsamling och de grundläggande riktlinjerna i projektet arbetas fram, baserade på Qruts tidigare erfarenheter under tre år (2014–2017). Detta arbete sker tillsammans med en sammansatt projekt- och referensgrupp, där målgruppen är delaktig och i samarbete BUFFF, Barn och unga med en förälder/familjemedlem som sitter i fängelse,  som ansvar för ämnesområdet ”barnfokus”.

Under andra året sammanställs material till ett program, umgängesmetoden testas för att nå mätbara resultat. Tredje året kommer att omfattas av uppföljning, spridning och utbildning av umgängesprogrammet och Qruts mål är att därmed kunna säkerställa umgängen med förbättrad kvalitet, för framför allt mammor och barn.

Kvar i missbruk på grund av skam och skuldkänslor
– Det är väldigt viktigt att få igång ett umgänge för de här kvinnorna, men även för barnen som av naturliga skäl inte dömer sina mammor lika hårt som omgivningen. Många är kvar i sitt missbruk på grund av skammen och skulden de känner gentemot sitt barn. Kan vi som arbetar med målgruppen erbjuda ett kvalitativt umgängesstöd som ökar förutsättningarna till ett bättre fungerande umgänge, då blir det oftast lättare för mamman att ta tag i sitt missbruk, säger Mona Lillkåll-Kassarp.

Föregående Nästa