”Familjehemmen är jättenöjda”

30 familjehem i stadsdelen Bergsjön i Göteborg har under året fått gå Rädda Barnens utbildning i TMO, Traumamedveten omsorg. – De är jättenöjda, säger enhetschef Monia Sunesson.

Publicerad 16 augusti 2019

Tack vare ett samarbetsprojekt med Rädda Barnen, där man ville utvärdera hur förhållningssättet TMO, Traumamedveten omsorg, kunde appliceras på familjehem fick Bergsjön i Östra Göteborg möjlighet att som bland de första i landet utbilda ett antal familjehem och familjehemssekreterare i förhållningssättet.

Monia Sunesson, längst till höger i bild, är nöjd med den utbildning i traumamedveten omsorg som delar av personalen vid socialtjänsten i Bergsjön har fått gå tillsammans med 30 utvalda familjehem. 

– Vi fick möjlighet att välja ut 30 familjehem och nästan alla som vi frågade var positiva och ville delta, berättar Monia Sunesson.

Har gjort skillnad
I den efterföljande utvärderingen har familjehemmen lämnat mycket positiva omdömen.

– Flera tyckte att utbildningen gjort skillnad för dem och att de verkligen kunnat ta till sig och haft nytta av utbildningen, säger Monia Sunesson.
– Familjehemmen har en väldigt viktig roll när det gäller läkningen för de här barnen som varit utsatta för ett trauma och därför känns det väldigt bra att vi har kunnat ge här familjehemmen bra verktyg för att möta de här barnens behov.

Hoppas kunna ge fler möjligheten
Hon hoppas nu att fler familjehem ska få chansen att gå utbildningen, men det finns ännu inget beslut om detta.

– Vi har både diskuterat att göra en uppföljande träff med de familjehem och familjehemssekreterare som gått utbildningen och att se över möjligheterna att låta fler familjehem få gå utbildningen. Jag tror att intresset skulle vara fortsatt stort om vi skulle ha möjlighet att bjuda in fler familjehem till det här, säger Monia Sunesson.

Föregående Nästa