Första familjehemmen utbildade i traumamedveten omsorg

Familjehem i Göteborg, Linköping och Uppsala har under våren som de första i landet utbildats i traumamedveten omsorg, TMO, ett förhållningssätt som är väletablerat inom bland annat skolor och på HVB-hem.

Publicerad 12 augusti 2019
Malin Lindholm, psykoterapeut och TMO-utbildare på Rädda Barnen har under våren utbildat de första familjehemmen i traumamedveten omsorg, TMO.

Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som främjar läkning och återhämtning genom att förstå hur hjärnan hos ett traumatiserat barn fungerar för att med den insikten kunna hjälpa barnet på ett sätt som skapar trygghet, positiva relationer och strategier för att hantera sina känslor.

Förhållningssättet är utvecklat i Australien och implementerades i Sverige under flyktingkrisen för några år sedan. Fram tills nu är det främst inom HVB-vården och skolorna som TMO har använts, men nu börjar man även utbilda familjehem. Det är Rädda barnen som utbildar i förhållningssättet i Sverige och under våren har de hållit utbildningar för de första familjehemmen i Sverige; i Bergsjön i Göteborg samt i Linköping och Uppsala.

Viktigt att utbilda familjehem
– Vi hoppas nu att fler kommuner ska följa efter och utbilda sina familjehem. Familjehemmen spelar en väldigt viktig roll för de här barnens välbefinnande och att de har rätt kunskap kring att bemöta traumatiserade barn är viktigt långsiktigt för att minska risken att barnet drabbas av ohälsa senare i livet, säger Malin Lindholm, psykoterapeut och utbildare i TMO på Rädda Barnen.

Traumamedveten omsorg hjälper och vägleder de viktiga vuxna i barnets närhet att förstå och möta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Målet är att skapa en trygg och ”läkande” miljö för att barnet ska kunna växa och utvecklas.

Tre pelare för att förstå vad någon varit med om
Grunden i ett traumamedvetet förhållningssätt kan sägas utgöras av tre pelare; trygghet, relation och ”coping”, vilket enkelt förklarat är ett psykologiskt begrepp som innefattar förmågan att hantera yttre påfrestningar och inre känslor och impulser. Värdegrunden ligger i att förstå människor i ljuset av vad de har upplevt, inte utifrån förutbestämda ramar och kategorier. Istället för att fokusera på ett konkret beteende behöver man enligt TMO:s förhållningssätt koncentrera sig på och möta behoven som finns bakom beteendet. En viktig del är att hjälpa barnet eller ungdomen att själv kunna reglera sina känslomässiga tillstånd.

Värdefull kunskap för att orka
– I Sverige har man jobbat med TMO i 3,5 år och har sett väldigt goda resultat i de utvärderingar som har gjorts. Jag har fått väldigt bra respons från de familjehem som jag utbildat; en familj uttryckte att om de inte hade fått gå den här utbildningen hade de inte orkat fortsätta, säger Malin Lindholm.

Föregående Nästa