Qrut stöttar mammor med missbruk och kriminalitetsproblem

Mammor som har problem med kriminalitet, missbruk och är våldsutsatta behöver ofta mycket stöd i sin föräldraroll oavsett om de har sina barn placerade eller boende hos sig. För att hjälpa dessa kvinnor startade projektet Qrut för fem år sedan. Idag är det en permanent verksamhet.

Publicerad 5 augusti 2019
Hos Qrut får mammor med missbruk, kriminalitet och som är våldsutsatta hjälp och stöd. Hittills har verksamhetschef Mona Lillkåll-Kassarp och hennes kollegor haft kontakt med ungefär 120 mammor, men behovet av hjälp är mycket större än så.

Qrut drivs idag som en förening med ekonomisk stöttning från bland annat Stockholms stad. Målgruppen är kriminella, missbrukande, våldsutsatta kvinnor med barn som behöver stöd på olika sätt i sin föräldraroll. Verksamheten startade 2014 som ett projekt under tre år med medel från Allmänna arvsfonden.

Mona Lillkåll-Kassarp är verksamhetschef i Qrut och hoppas få sprida verksamheten till andra orter i landet och även starta en liknande verksamhet för pappor. 

– En viktig del av vår verksamhet är att ge individuellt stöd i föräldrarollen. Det kan handla om allt från att följa med på möten med socialtjänsten till att planera och stötta under umgänge med barn exempelvis, förklarar Mona Lillkåll-Kassarp, verksamhetschef på Qrut.

Personal med egen erfarenhet
Tanken är att varje klient ska få kontakt med dels någon som har juridisk eller annan akademisk kompetens och dels med någon som själv har egen erfarenhet från att ha varit missbrukande, kriminell och våldsutsatt mamma.

– Att vi kan erbjuda både och ser jag som en stor styrka i föreningen. Här finns det dem som kan säga ”jag förstår vad du går igenom” och verkligen mena det, samtidigt som det finns experter på olika områden som kan hjälpa dem att förstå sina rättigheter och skyldigheter, säger Mona Lillkåll-Kassarp.

Stort behov - fyllde årskvoten redan efter tre månader
Fram till idag har Qrut haft kontakt med ungefär 120 kvinnor. Målet var under det första projektåret att ta emot 40 kvinnor – den kvoten var fylld redan efter tre månader. Nu har man som målsättning att ta emot 20 nya kvinnor varje år och redan i april i år hade man nått dit.

– Vi säger ogärna nej till någon, däremot kan det bli lite väntetid om vi får många som behöver hjälp samtidigt. Det här är en grupp som har väldigt svårt att be om hjälp och bara att de hört av sig till oss ser vi som ett väldigt stort steg, därför prioriterar vi att hjälpa dem så fort vi kan. Vi kommer att behöva anställa fler för att kunna möta det behov som finns.

Skapa förståelse hos kvinnorna
Mycket tid läggs på att gå igenom domar och utredningar. Många vill också ha hjälp och stöttning i sin kontakt med myndigheter.

– Många gånger är de här kvinnorna ganska arga på myndigheterna och deras kontakt fungerar oftast inte så bra. Vi kan inte ändra myndighetsbeslut, men vi tar oss tid att prata med kvinnorna och försöker få dem att förstå varför det har blivit som det har blivit och på vilket sätt de – och vi tillsammans med dem – kan arbeta för att det ska kunna bli bättre. Många får till exempel sina barn omhändertagna. Då försöker vi att inte skuldbelägga dem utan förklara varför de inte är en bra förälder just nu och hur de ska kunna jobba med sig själv för att bli en bra mamma och eventuellt kunna få tillbaka sina barn.

Får höra sanningen
Att vara tydlig och tala klarspråk är viktigt när man jobbar med den här målgruppen.

– Hos oss får de höra sanningen, för att de ska förstå vad de måste jobba med för att få till ändring på något, som till exempel att få umgänge med sina barn. I princip alla vi möter säger att de vill vara en bra mamma. Det är den drivkraften vi måste få dem att jobba med. Vi pushar dem inte att de måste bli drogfria men väldigt ofta brukar de inse det själva när vi pratar om föräldrarollen, berättar Mona Lillkåll-Kassarp.

Agerar "blåslampa"
Qrut försöker att vara behjälpliga i så stor utsträckning som möjligt för varje kvinna.

– Vi gör inte allt åt dem, men vi sitter med och stöttar dem när de själva ska ta kontakt med exempelvis socialtjänsten. När de ska dit följer vi med dem och innan träffas vi för att förbereda dem och prata om eventuella frågor som de vill ha svar på eller prata igenom vad som kommer avhandlas under mötet, och efteråt tar vi oss tid att förklara för dem vad som är bestämt och varför. Vi ser också till att det som de vill prata om under mötet kommer upp och att de får svar på sina frågor. Ett viktigt mål är att jobba för ett bra samarbete mellan klient och socialtjänst. Det är inte alltid lätt och ibland försöker vi få till lösningar som kan göra kontakten bättre och smidigare. Ett sådant exempel kan vara att de träffas här i våra lokaler, väldigt många känner en oro inför mötena på socialkontoret och att träffas på ett ställe där man känner sig trygg kan underlätta mycket för de här kvinnorna. Efter mötet bestämmer vi alltid tid för nästa möte och vad kvinnan ska ha gjort till dess och vad socialtjänsten ska ha gjort. Sedan fungerar vi lite som en ”blåslampa” och ser till att det verkligen blir gjort.

Bygga upp fungerande samarbete med familjehem
Men det är inte bara myndigheterna som det är viktigt för de här kvinnorna att ha ett fungerande samarbete med. Många har sina barn placerade i familjehem och där spelar Qrut en viktig roll i att bygga upp ett fungerande samarbete. Under förra året startade man ett nytt projekt speciellt inriktat på umgänge och att ta fram metoder som socialtjänsterna kan använda när man ska upprätta umgängesplaner. Mer om detta kan ni läsa i separat artikel som publiceras längre fram här på familjehemmet.se.

– En viktig uppgift för oss är att få Qrut-mammorna att förstå vad familjehemmet gör för att deras barn ska ha det bra. När det har gått så långt att barnen inte kommer kunna komma hem igen hjälper vi dem att bli en så bra ”medmamma” som möjligt, säger Mona Lillkåll-Kassarp.

Erbjuder lägenhet att umgås i
Ett fungerande umgänge med sina barn är för många vägen ut ur missbruket.

– Många är kvar i sitt missbruk på grund av den skam och skuld man känner gentemot sitt barn. Att skapa ett umgänge kan vara avgörande för mamman att ta tag i sitt missbruk. Att träffas i familjehemmet kan vara väldigt ångestfyllt, därför erbjuder vi också mammorna att träffa sina barn här i våra lokaler, som är en helt vanlig lägenhet, där man kan umgås under avslappnade former och vi kan vara med under hela umgänget och även stötta mamman när umgänget är slut och sammanbrottet ofta kommer. Efter umgänget kommer ofta tårarna. Qrutmammorna får då stanna kvar med personalen för att i lugn och ro sätta ord på sina tankar och stanna tills känslorna lagt sig.

Vill bygga upp verksamhet för pappor
Mona Lillkåll-Kassarp hoppas framåt att kunna sprida Qruts verksamhet till fler orter i landet och att kunna ta emot ännu fler kvinnor som är i behov av hjälp.

– Vi får också en hel del förfrågningar från män som är i precis samma situation som våra mammor och på lite sikt skulle jag vilja starta igång en Qrut-verksamhet även för pappor, säger Mona Lillkåll-Kassarp.

Föregående Nästa