Ersättning kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Ersättningen är per månad och uppdrag. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 19:45
Ersättningar till kontaktperson för barn och vuxna enligt SoL år 2020

Omkostnadsersättning

% av prisbasbelopp

kr/månad

10 %

   394 kr

25 %

   985 kr

40 %

1 577 kr


Arvodesersättning

Kategori

Arvode i % av
prisbasbeloppet

kr/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

10-35%

   394 kr – 1 380 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

20-45%

   788 kr – 1 774 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30-55%

1 183 kr – 2 168 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Regioner inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

Cirkulär 19:46
Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2020

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   394 kr

25 %

   985 kr

40 %

1 577 kr


Arvodesersättning

Kategori

Arvode i % av
prisbasbeloppet

kr/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

10-35%

   394 kr – 1 380 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

20-45%

   788 kr – 1 774 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30-55%

1 183 kr – 2 168 kr