Ersättning kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Ersättningen är per månad och uppdrag. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.

Ersättningsrekommendationer för 2024
Vill du veta vilka ändringar och tillägg som gjorts för 2024 så har vi skrivit om det i forumet


Cirkulär 23:51
Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2024

Omkostnadsersättning

% av prisbasbelopp

kr/månad

10 %

   478 kr

25 %

   1 194 kr

40 %

1 910 kr

Arvodesersättning

Kategori

Arvode i % av
prisbasbeloppet

kr/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

10-35%

  478 kr – 1 671 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

20-45%

  955 kr – 2 149 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30-55%

1 433 kr – 2 626 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Regioner inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

Cirkulär 23:54
Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2024

Omkostnadsersättning

% av prisbasbelopp

kr/månad

10 %

   478 kr

25 %

   1 194 kr

40 %

1 910 kr

Arvodesersättning

Kategori

Arvode i % av
prisbasbeloppet

kr/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

10-35%

  478 kr – 1 671 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

20-45%

  955 kr – 2 149 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30-55%

1 433 kr – 2 626 kr