Ersättning kontaktfamilj och stödfamilj

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Som uppdragstagare har man inget försörjningsansvar för det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. 

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.

Ersättningsrekommendationer för 2024
Vill du veta vilka ändringar och tillägg som gjorts för 2024 så har vi skrivit om det i forumet


Cirkulär 23:51
Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL år 2024

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Grundkostnad

 Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

165 kr

150%

235 kr

13 < år

120%

188 kr

170%

267 kr

Vuxna

120%

188 kr

170%

267 kr

Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

228 kr/dag

365 kr/dag

513 kr/dag

13 < år

297 kr/dag

433 kr/dag

513 kr/dag

Vuxna

365 kr/dag

433 kr/dag

513 kr/dag

Cirkulär 23:54
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer LSS år 2024

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

 Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

165 kr

150%

235 kr

13 < år

120%

188 kr

170%

267 kr

Vuxna

120%

188 kr

170%

267 kr

Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

228 kr/dag

365 kr/dag

513 kr/dag

13 < år

297 kr/dag

433 kr/dag

513 kr/dag

Vuxna

365 kr/dag

433 kr/dag

513 kr/dag