Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.

Ersättningsrekommendationer för 2024
Vill du veta vilka ändringar och tillägg som gjorts för 2024 så har vi skrivit om det i forumet


Cirkulär 23:50
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2024

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS
3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

5 253 kr

110% 

7 401 kr

155%

13-19 år

5 969 kr

125%

8 356 kr

175%

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-19 år

11 417 kr

13 342 kr

15 281 kr

17 531 kr

 

2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

5 969 kr

125%

8 356 kr

175%

Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 934 kr

12 991 kr

15 379 kr

 

3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

5 969 kr

125%

8 356 kr

175%

Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 934 kr

12 991 kr

15 379 kr