Rekordstort intresse för ”Letterbox Club”

Rekordmånga familjehemsbarn deltar under hösten i ”Letterbox Club”, ett projekt som syftar till att utveckla läs- och matematikförmågan hos barn i låg- och mellanstadiet. – Vi hade räknat med 200 deltagare, men nu har vi ungefär 400 deltagande barn, berättar Sofia Lager Millton, FoU-ledare och projektansvarig.

Publicerad 12 oktober 2018
Varje paket innehåller noga utvalda böcker, spel och skrivmaterial som ska stimulera och väcka barnens nyfikenhet och lust att läsa och räkna
Sofia Lager-Millton, projektansvarig för Letterbox Club i Sverige. 

Letterbox Club fungerar lite som en traditionell bokklubb. En gång i månaden får de deltagande barnen ett paket hemskickat innehållande noga utvalda böcker, spel och skrivmaterial som ska stimulera och väcka barnens nyfikenhet och lust att läsa och räkna. Bakgrunden är att många barn som är placerade i familjehem och har varit socialt utsatta presterar sämre i skolan än andra barn, enligt forskning. 
– Vi har gjort olika pilotprojekt sedan 2014, men det här är första gången i större skala, berättar Sofia Lager Millton, projektansvarig för Letterbox Club.

Engelskt iniativ
The Letterbox Club startade i England av en familjehemsförälder och tillika lärare i matematik år 2007. Idag är Letterbox Club en etablerad verksamhet med 10 000 deltagande barn årligen i Storbritannien. I Sverige leds projektet av Stiftelsen Allmänna barnhuset. Alla landets kommuner har inbjudits att delta i projektet och intresset har varit större än väntat.
– Vi kommer göra det första utskicket nu under september till ungefär 400 barn över hela landet. De kommer sedan att få en paket en gång i månaden under sex månader helt kostnadsfritt, fortsätter hon.

Åsa Fritzon, processledare för Skolsam, SiSam och Letterbox Club i Göteborgs stad. 

Vill vara med från start
Göteborg är en av kommunerna som valt att delta i projektet.
– Vi tycker att det här är en väldigt bra satsning och vill gärna vara med från start, säger Åsa Fritzon, processledare för Skolfam, SiSam och Letterbox Club i Göteborgs stad.
Totalt deltar 68 barn från åtta av Göteborgs tio stadsdelar.

– Nu är anmälan stängd för den här gången, men med ganska stor sannolikhet kommer det att bli en fortsättning och önskar man att vara med då så pratar man med sin socialsekreterare, fortsätter Åsa Fritzon.

Utvärdering i februari
När det sista utskicket har gjorts i februari nästa år ska projektet utvärderas, men förhoppningen är att Letterbox Club ska bli en permanent verksamhet. 

Så här kan ett utskick från Letterbox Club se ut. Materialet skickas ut gratis till de deltagande barnen. 

Fakta: Letterbox Club

Letterbox Club kommer ursprungligen från England och har visat sig ge signifikanta förbättringar av barns läsning. Bok- och matematikpaket skickas en gång i månaden direkt hem till barnen. Paketen bygger helt på barnens lust till läsupplevelser och önskan att själva söka ny kunskap.

Paketen har satts samman med hjälp av bibliotekarier, pedagoger och forskare. Syftet är att ge utsatta barn en möjlighet att genom egna positiva läs- och spelupplevelser utveckla sin läs- och matematikförmåga. Läsförmågan är tydligt kopplat till prestationer inom i stort sett alla ämnen i skolan.

Forskning visar också att matematisk förmåga är den förmåga som mest prognostiserar fortsatta skolresultat, följt av läsförmåga och uppmärksamhetsförmåga.

Interventionen är inte tänkt att direkt involvera skolan, utan har inriktat sig på barnens fritid och hemsituation.

Föregående Nästa