Letterbox kommer på fler språk

Letterbox Club ska utvecklas med material på fler språk och med anpassningar för barn med läs- och skrivsvårigheter. Projektet har nyligen beviljats pengar från Kulturrådet.

Publicerad 22 maj 2020
Letterbox Club utvecklas nu för att även passa nyanlända barn och barn med läs- och skrivsvårigheter.

Letterbox Club fungerar lite grann som en bokklubb, där barn i familjehem varje månad får ett paket med böcker, spel och olika slags pyssel hemskickat. Syftet är att främja barnens läs- och skrivfärdigheter eftersom familjehemsplacerade barn ofta presterar sämre i skolan än sina jämnåriga.

Sofia Lager Millton är projektledare för Letterbox Club på Allmänna Barnhuset. 

Efter tre år tar man nu nästa steg i projektet genom att utveckla och anpassa materialet så att det passar även dem som är ”nya” i svenska språket samt har läs- och skrivsvårigheter. Det kan bland annat handla om att välja mer självinstruerande spel och att översätta vissa instruktioner.

– Vi har förstått att flera kommuner använder materialet även till barn som är relativt nyanlända i Sverige. Därför behöver vi anpassa en del av materialet till fler språk så att barnen lättare kan tillgodogöra sig innehållet i paketet, säger Sofia Lager Millton som är ansvarig för Letterbox Club på Allmänna Barnhuset.

The Letterbox Club startade i England av en familjehemsförälder och tillika lärare i matematik år 2007. Idag är Letterbox Club en etablerad verksamhet med 10 000 deltagande barn årligen i Storbritannien. I Sverige leds projektet av Stiftelsen Allmänna barnhuset. 2014 gjordes den första pilotomgången och under de senaste tre åren har projektet löpt i full skala och intresset ökar för varje år.
– I den omgång som vi drar igång nu i maj deltar cirka 540 barn. Det är rekord, säger Sofia Lager Millton.

Det nya materialet beräknas vara klart till maj nästa år då en ny omgång drar igång.

Föregående Nästa