Ska sprida kunskap om Skolfam och Letterbox Club

Letterbox Club och Skolfam är två metoder som används i Sverige för att ge familjehemsplacerade barn bättre förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete. Allmänna Barnhuset får nu drygt 800 000 kronor för att öka kunskapen om de två metoderna i landets kommuner.

Publicerad 18 januari 2022
Letterbox Club är en slags bokklubb för att utveckla läs- och matematikförmåga hos placerade barn som finns i 37 kommuner i landet.

– Regeringen bedömer att en informationskampanj som riktar sig till alla kommuner i Sverige kan bidra till att familjehemsplacerade barn får mer jämlika förutsättningar till en god utbildning. Båda metoderna är dessutom vetenskapligt utvärderade med positivt resultat, säger socialminister Lena Hallengren.

Barn som har vuxit upp i samhällsvård löper flera gånger större risk än andra barn att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Forskning visar att en av de starkaste skyddsfaktorerna mot en sådan utveckling är att barnet har haft en bra skolgång. Därför är det viktigt att jobba med de metoder som finns för att stärka de placerade barnens skolgång. 

Metoderna Skolfam och Letterbox Club, som familjehemmet.se berättat om i tidigare artiklar, minskar riskerna för att barn hamnar i utanförskap i vuxen ålder. Kännedomen om metoderna varierar dock i landet. För att öka implementeringstakten avser Stiftelsen Allmänna Barnhuset att förse landets samtliga kommuner med kunskap om de långsiktiga vinsterna med Skolfam och Letterbox samt kännedom om hur de går tillväga för att starta upp och använda sig av metoderna.

Både snabb information och fördjupningar
– Det gör vi genom att förse beslutsfattare inom socialnämnd, utbildningsnämnd samt chefer inom socialtjänst och utbildningsförvaltningar med både snabb lättillgänglig information samt möjligheter till fördjupning för de som är intresserade, uppger Stiftelsen Allmänna Barnhuset på sin hemsida. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sedan 2008 stöttat arbetsmodellen Skolfam, som syftar till att stärka skolresultaten för barn som är placerade i familjehem. Sedan 2005 har Skolfam funnits som en arbetsmodell där skola, socialtjänst och familjehem samverkar för att möjliggöra att grundskoleelever i familjehem, utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas optimalt i skolan och når så bra resultat som möjligt. Skolfam finns i sex av de nio största kommunerna i Sverige.

Allmänna Barnhuset har sedan 2019 engagerat sig i Letterbox Club som syftar till att höja läs- och matematikförmåga hos barn i utsatta situationer. Projektet vänder sig till barn i åldern 6–11 år, som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Genom projektet har paket med spel, böcker och diverse skrivmaterial skickats till barnen en gång i månaden under sex månaders tid.

Föregående Nästa