Positiva resultat från Letterbox Club

En ny forskningsstudie kring Letterbox Club som stödinsats i Sverige har presenterats och visar positivt resultat och att mer forskning behövs. För första gången får nu även barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd delta i årets omgång.

Publicerad 2 april 2021
Letterbox Club är en slags bokklubb för att utveckla läs- och matematikförmåga hos placerade barn.

Letterbox Club är ett projekt som syftar till att utveckla läs- och matematikförmågan hos barn placerade i familjehem i låg- och mellanstadiet. Letterbox Club fungerar lite som en traditionell bokklubb. En gång i månaden får de deltagande barnen ett paket hemskickat innehållande noga utvalda böcker, spel och skrivmaterial som ska stimulera och väcka barnens nyfikenhet och lust att läsa och räkna. Bakgrunden är att många barn som är placerade i familjehem och har varit socialt utsatta presterar sämre i skolan än andra barn, enligt forskning. 

Förra året deltog rekordmånga barn, 536 barn från 28 kommuner. Letterbox Club drar nu igång den fjärde omgången och bjuder in landets alla kommuner till att delta. Göteborgs stad har varit med i projektet sedan 2018 och har i år 209 deltagande barn. För första gången erbjuds i Göteborg nu insatsen även till barn som bor i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 

Åsa Frtizon, processledare, Göteborgs stad.

– Många barn tycker att det är roligt att få paket och föräldrarna beskriver att barnen ser fram emot att paketen kommer. Vi är väldigt glada att även kunna erbjuda den här insatsen till den här gruppen av barn, säger Åsa Fritzon, processledare.

Ska ta fram stödmaterial till föräldrar 
Till årets omgång kommer man också att ta fram bokpaket på fler språk, främst arabiska, somaliska och persiska samt ett material som passar för dem som har läs- och skrivsvårigheter.

Ytterligare ett nästa steg för Letterbox Club är att ta fram ett stödmaterial för familjehemsföräldrarna om hur materialet kan användas och om barns lärande, något som det ligger väldigt lite fokus på i både socialtjänstens utredningar och i familjehemsutbildningarna.

Föregående Nästa