Göteborg stöttar föräldrar till placerade barn

I januari förra året startade Göteborgs stad en stödverksamhet för föräldrar som fått sitt barn placerat. Liknande verksamheter finns bland annat i Stockholm och Norrköping.

Publicerad 6 april 2021
Jessica Janzon och Maria Alm jobbar på den nya "Stella-mottagningen" i Göteborg, där föräldrar till placerade barn kan få stöd och hjälp. Foto: Göteborgs stad

Att få sitt barn omhändertaget och placerat i familjehem är ofta fyllt av många olika känslor hos de biologiska föräldrarna, oavsett om det är frivillig placering eller inte. Trots att föräldrarna har rätt till stöd är det inte alltid som de fått det tidigare. Av den anledningen har Göteborgs stad nu startat en så kallad ”Stella-mottagning” dit föräldrarna kan vända sig för stöd och rådgivning. Det enda kravet är att de har ett barn som är placerat av Göteborgs stad eller att föräldern bor i Göteborg.

– Många vill ha hjälp med att gå igenom grunderna till beslut, andra vill till att börja med bli lyssnade på. Det kan vara svårt att ta till sig stöd från socialtjänsten där beslutet fattats, därför är det bra att vi finns som en utomstående part, säger Jessica Janzon, som arbetar på Stella-mottagningen.

Hämtat inspiration från Stockholm och Norrköping
En liknande verksamhet finns i Stockholm, som också kallas Stella. I Norrköping finns Föräldrastöttan, där Göteborgs stad också har hämtat inspiration.

Stella-mottagningen i Göteborg öppnade i mitten av januari förra året och har med anledning av pandemin fått genomföra en hel del av sitt arbete digitalt. Jessica Janzon och kollegan Maria Alm har haft digitala samtal med föräldrarna och för många har det fungerat väldigt bra.

– En del känner sig till och med tryggare när de kan sitta hemma vid sin dator eller telefon och prata med oss än att träffas för ett fysiskt möte. Jag tror absolut att vi kommer fortsätta med att ha en del av verksamheten digital även efter pandemin, säger Maria Alm.

Väljer själva vilken information de vill dela
All kontakt med Stella sker anonymt på förälderns initiativ, föräldrarna bestämmer själva vilken information de vill dela med sig av och inga uppgifter om kontakten med Stella sparas eller förs vidare. Föräldrarna kan själva söka upp Stella och i varje stadsdel finns dessutom ”Stellaambassadörer” som har i uppgift att upplysa kollegor om att verksamheten finns.

– Hittills har vi haft kontakt med 145 föräldrar, men projektet är fortfarande i sin linda och många vet inte om att vi finns. Vi tror att behovet är mycket större, säger Maria och Jessica.

Inledningsvis drivs Stella-mottagningen som ett projekt under tre år, men förhoppningen är att det ska bli en permanent verksamhet.

Föregående Nästa