”Jag kan inte tänka mig något bättre än att vara familjehem”

Diana Ivis hem är nästan alltid fullt av barn. Sedan 24 år tillbaka är hon och hennes man familjehem och på dagarna är hon även dagmamma.

Publicerad 3 oktober 2018
Diana Ivis är familjehem sedan 24 år tillbaka och kan inte tänka sig något bättre.

– Jag har aldrig känt det som att börda att jobba, snarare tvärtom. Det är det här jag vill göra och att dessutom ha förmånen att vara familjehem tycker jag är fantastiskt. Man får otroligt mycket tillbaka, det är det som gör man att orkar, säger hon.
– Jag kan inte tänka mig något bättre än att vara familjehem, säger hon flera gånger under intervjun.

Har barnen "till låns"
Just nu har hon fyra barn placerade hos sig, men från och med november kommer det att vara två, en flicka på femton år som bott i familjen sedan han var sex år och en flicka som är fyra år som Diana snart kommer att ta över vårdnaden för.
– Man måste gå in i uppdraget som familjehem och se det som att man har barnen till låns, poängterar hon.
– Det gör alltid ont när ett barn flyttar, men det är en del av det här livet, säger hon.

Ge barnen vanligt familjeliv
Att samarbeta med barnets biologiska föräldrar är viktigt som familjehem, både för barnets och föräldrarnas skull.
– Det viktigaste är att ge barnen som kommer, kärlek och trygghet under tiden som de bor hos oss. Vi försöker att ge barnen ett ”vanligt” familjeliv med rutiner och fostran. Många gånger saknar de här barnen allt sådant från sina tidigare familjer och där får vi som familjehem en väldigt viktig roll, fortsätter Diana Ivis.

26 år när första placeringen kom
Hon vara bara 26 år när hon och hennes man blev familjehem för första gången. Den första placeringen var en 16-årig pojke som hon kom i kontakt med under en utbildning som hon gick på en folkhögskola.
– Han bodde hos oss i ett år. Sedan rullade det på och vi har haft barn placerade hos oss under mer än 20 år nu. Dessutom är våra äldsta barn också familjehem nu. För dem var det naturligt, de har vuxit upp med detta, säger hon.
I de flesta fall går det bra att hitta ett samarbete med de biologiska föräldrarna men Diana har också varit med om fall där det har varit helt omöjligt.
– Varje placering ser olika ut och det får man ha förståelse för. Det viktiga är att man själv har förmågan att samarbeta med föräldrarna och inte ser sig själv som någon ”konkurrent” till dem. Som familjehem tycker jag att man har som uppgift att även stötta de biologiska föräldrarna när man kan, fortsätter Diana Ivis.

Ägnar all sin tid åt barnet
Många barn brukar anpassa sig väldigt fort till sin nya situation, men när ett nytt barn kommer lägger Diana all sin tid på barnet.
– Eftersom jag även är dagmamma åt mina placeringar har jag möjlighet att tillbringa all min tid med dem. Jag sover ofta hos dem också. Den senaste placeringen, en flicka på fyra år, kom in i det så snabbt, jag är förvånad hur lätt det gick med henne. Jag har aldrig upplevt någon svårighet med något av barnen jag har haft att få dem att känna sig trygga hos mig, fortsätter hon.

Kan höra av sig dygnet runt
Även som familjehemsförälder kan man ibland behöva stöd. Diana upplever att hon alltid för det stöd som hon behöver från Heby kommun och att hon kan höra av sig när hon behöver, oavsett tid på dygnet.
– Det är värt väldigt mycket att den tjänsten finns där. Jag har bara behövt höra av mig akut en gång och då fick jag den hjälp som jag efterfrågade, berättar hon.

Föregående Nästa