De ska ta fram nya verktyg för att hjälpa barn som flytt

Ett nytt forskningsprojekt drog igång förra året med avsikt av förbättra insatser för barn som flytt. Barnafrid vid Linköpings universitet är drivande i projektet.

Publicerad 2 april 2020
I ett nytt forskningsprojekt hoppas forskare ta fram en verktygslåda för personer som möter barn på flykt. Foto: Staffan Gustavsson – Redakta

Upprinnelsen till forskningsprojektet ”Den långa resan” är de senaste årens ökade tillströmning av barn som sökt skydd i Sverige efter att flytt från krig och katastrofer i sitt hemland.
– Vi ställde oss frågan om vad vi vet om de här barnens välmående och kunde konstatera att det finns för lite svensk forskning på det här området, säger Erica Mattelin, doktorand på Linköpings universitet.

Erica Mattelin, doktorand på Linköpings universitet. 

Vet för lite om hur barn på flykt påverkas
Med det som utgångspunkt inleddes projektet 2018 och kom igång under 2019.
– I dagsläget har vi alldeles för lite kunskap om hur olika faktorer påverkar hälsa och välmående hos barn på flykt och jag vill genom detta projekt öka den kunskapen. Jag kommer försöka förstå det både utifrån det enskilda barnet men även utifrån den sociala och samhällsmässiga situation barnet befinner sig i, säger Erica Mattelin.

Just nu genomförs ett stort antal intervjuer med barn mellan 12-18 år kring flykten, hälsa och välmående och den hjälp som barnet fått sedan hen kom till Sverige. Senare ska även ett antal djupintervjuer göras med ett antal ungdomar där de får berätta mer om hur de upplevt sin tid på flykt, tiden i Sverige och vilket stöd de fått. Totalt i projektet kommer omkring 500 barn att intervjuas.

Tool-kit för dem som möter barnen
– Min förhoppning är att vi ska kunna få fram praktiska verktyg, ett slags ”tool kit”, som kan hjälpa de som möter de här barnen och i slutänden göra det bättre för barnen. Ett sådant tool kit kan sannolikt gynna barn som är familjehemsplacerade, säger Erica Mattelin.

Ett år in i projektet är det för tidigt att dra några slutsatser, men utifrån de intervjuer som gjorts så ser det väldigt olika ut för barnen, där en del barn varit med om många svåra händelser och har symptom på till exempel PTSD, post-traumatisk stress-syndrom.

Projektet kommer att fortlöpa under minst tre år framöver, men redan i slutet av året hoppas Erica att man ska kunna presentera den första delrapporten. Nyligen beviljades projektet närmare fyra miljoner kronor från Forte, vilket gör att man kan skala upp verksamheten i den omfattning som önskas.
– Pengarna betyder jättemycket för att vi ska kunna genomföra projektet. Vi är otroligt glada och tacksamma i projektgruppen, säger Erica Mattelin. 

Föregående Nästa