Nytt projekt ska fånga upp potentiella familjehem snabbare

Sedan i höstas driver Malmö stad ett projekt där man centraliserat hanteringen av familjehemsansökningar för snabbare och enklare återkoppling.

Publicerad 30 mars 2020
Roger Bauhn och Lena Kjellsson är familjehemsrekryterare i Malmö och jobbar med det nystartade projektet.

Tidigare föll ansökningar från potentiella familjehem lätt mellan stolarna i Malmö stad. I projektet, som startade upp i höstas, arbetar familjehemsrekryterarna Roger Bauhn och Lena Kjellsson med att ta emot och kontakta alla de familjer som har anmält intresse för att bli familjehem eller jourhem. Tidigare gick alla ansökningar ut i ett gemensamt system till socialtjänsterna i alla stadsdelarna. Det gjorde att en del familjer fick kontakt med flera handläggare medan andra aldrig fick något svar.

– Nu kan vi fånga upp dem som visar intresse mycket tidigare och riskerar inte att förlora dem till någon annan kommun. Målsättningen är att de ska få kontakt med oss samma dag som de har skickat in sin ansökan, berättar Roger Bauhn.

Tillgängliga för alla stadsdelar
Uppgifterna sparas sedan i en ”familjehemsbank”, där avidentifierade uppgifter om de sökande familjerna finns tillgängliga för stadens alla socialtjänster.

– Vad vi gör är att skapa en profil över familjen, vi utreder dem dock inte. Det får varje socialtjänst göra själv om de vill gå vidare med en familj. De får personuppgifterna till familjerna från oss, berättar Lena Kjellsson.

Erfarna familjehem träffar Lena och Roger direkt, medan nya ombeds att först gå på en informationsträff, som i Malmö hålls en kväll i veckan, för att därifrån gå vidare i rekryteringsprocessen.

Fördubblat intresse de senaste månaderna
I projektet ingår även att aktivt marknadsföra sig för att tydligt visa behovet av fler familjehem i staden.

– Vi försöker bland annat att medverka vid olika evenemang och vara aktiva, säger Lena Kjellsson.

Eftersom projektet är relativt nystartat tycker Roger och Lena att det egentligen är för tidigt att säga något om effekterna av det, men kan konstatera att intresset för att bli familjehem i det närmaste har fördubblats under de senaste månaderna.

– Vad det beror på är för tidigt att säga, men att fånga upp dem som är intresserade snabbt är viktigt och vi har fått väldigt mycket uppskattning för att vi hör av oss till dem direkt, fortsätter Lena Kjellsson.

Just nu är det familjehem och jourhem som läggs in i ”banken” men på sikt tänker man sig att även kunna lägga in andra uppdrag som kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Föregående Nästa