Sundsvall digitaliserar orosanmälningar

Socialtjänsten i Sundsvalls kommun har i början av oktober lanserat en ny e-tjänst för orosanmälningar.

Publicerad 16 oktober 2018
Sundsvalls kommun har inför en e-tjänst för att förenkla orosanmälningarna.

– Det här gör det enklare och säkrare att lämna orosanmälningar om man misstänker att ett barn far illa, säger Gun Bergström, socialsekreterare på Sundsvalls kommun.

E-tjänsten gör det också lättare för anmälaren att lämna rätt information i sin anmälan så att socialtjänsten har bättre förutsättningar att bedöma situationen. 

Tjänsten kan användas av alla, och är även tänkt för dem som är anmälningspliktiga om de misstänker att ett barn far illa, exempelvis personal inom skolan. 

– Om man känner sig osäker eller har frågor kring en orosanmälan är man välkommen att ringa oss på mottagningsgruppen. Det är viktigt att vi får in uppgifter från allmänheten och inte bara från de med anmälningsplikt för att kunna ge barn och ungdomar skydd, stöd och hjälp, säger Maria Sjöberg, enhetschef på mottagning familje- och vuxenstöd, Sundsvalls kommun.

Det går även i fortsättningen bra att lämna in orosanmälningar på samma sätt som tidigare. 

Föregående Nästa