Konferensen som lyfter placerade barns skolgång

Den 9-10 oktober är det dags för årets Skolfam-konferens. Temat är ”Barnets röst – en framgångsfaktor”. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om placerade barn, deras mående och skolgång för att professionella som möter dessa barn bättre ska kunna bemöta dem och förstå vilka behov de har.

Publicerad 12 september 2019
Emma Tengwall, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, är projektledare för årets Skolfam-konferens.

Skolfam-konferensen riktar sig till alla som jobbar med barn och ungdomar, men främst till dem som möter placerade barn; allt från elevhälsa och socialtjänst till sjukvård och politiker.
–Vi har en väldigt bred målgrupp och hoppas även sprida mer kunskap om Skolfam och varför det är viktigt att jobba med de placerade barnens skolgång, säger Emma Tengwall, projektledare för konferensen på Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Belysa och lyfta fram de placerade barnen
Skolfam är en modell som man jobbar utifrån för att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Studier har visat att barn som deltagit i Skolfam presterat bättre i skolan än de som inte har gjort det. Konferensen är ett sätt att ytterligare belysa och lyfta fram de placerade barnen.
– Barnkonventionen kommer att få stort utrymme i år eftersom den kommer att bli lag nästa år. Vi pratar också mycket om barnens delaktighet och vikten om att ha med dem från start till slut, berättar Emma Tengwall.
Konferensen är forskningsbaserad, så mycket forskning kommer presenteras men också en del verktyg och exempel från praktiken.

Intresse från Finland
Årets konferens äger rum i Malmö under två dagar och lockar förutom svenska deltagare även finskt intresse.
– Representanter från Finland som jobbat med en liknande modell som Skolfam är anmälda till årets konferens, säger Emma Tengwall.
Hon tycker att Skolfam-konferensen är viktig eftersom det generellt pratas för lite om placerade barns skolgång.
– Det är ett ämne som ofta kommer lite i skymundan, vi vill lyfta upp ämnet och uppmärksamma hur viktigt det är.

Föregående Nästa