Eksjös föräldrar ska bli tryggare

I Eksjö kommun i Småland har man under det senaste året erbjudit föräldrakurser i ”Trygghetscirkeln”. Den här hösten har man för avsikt att ge fler föräldrar chansen och startar därför två grupper.

Publicerad 16 september 2019
Desirée Jensen är familjebehandlare i Eksjö kommun och utbildar föräldrar i "Trygghetscirkeln". 

Trygghetscirkeln är vanligt förekommande inom förebyggande insatser i Norden och är framförallt stort i Norge. De senaste åren har metoden spritt sig allt mer i Sverige och för två år sedan gjorde flera småländska kommuner en gemensam satsning på att utbilda sin personal i metoden och nu börjar metoden sprida sig i form av föräldrakurser runt om i kommunerna. 
– Vi har haft andra kurser tidigare, exempelvis Komet, men det som vi tycker är bra med Trygghetscirkeln är att det är en förebyggande kurs som alla kan ha nytta av, oavsett ålder på barnen och även om det inte finns någon konflikt i relationen. Det handlar om att man ska känna sig trygg i sitt föräldraskap. Sättet man lär sig tänka på har man nytta av i alla relationer, inte bara till barn utan även i övriga livet, säger Desireé Jensen, familjebehandlare i Eksjö kommun.

Relationsbaserat stödprogram
Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldrastödsprogram, byggt på anknytningsteorier och handlar om att främja trygga relationer. Det har utvecklats med stöd av närmare 50 års forskning om vad som gör barn trygga och hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Kursen handlar mycket om att reflektera och få bättre förståelse både för sig och sitt barn. Under kursen får deltagarna titta på olika filmsekvenser och analysera vad som händer och varför. Ofta delar deltagarna även med sig av egna erfarenheter och reflektioner.
– Intresset har varit stort under det här året som vi kört utbildningen. Det är en gratis utbildning som ges till alla föräldrar bosatta i Eksjö kommun. Totalt träffas man åtta gånger och i höst hoppas vi kunna ge kursen vid två tillfällen, en på dagtid och en på kvällstid, säger Desirée Jensen.

Hoppas på spridning till förskolepersonal
Hon har även en förhoppning om att så småningom kunna utbilda personal på förskolor i Trygghetscirkeln.
– Jag tror absolut att det skulle finnas ett intresse om vi skulle få resurser till det, säger hon.

Föregående Nästa