Skolfam ger fortsatt ge resultat

Nästan åtta av tio av de barn som deltagit i Skolfam lämnade grundskolan i år med behörighet till gymnasiet. Det är strax under förra årets resultat och långt över snittet för placerade barn generellt som ligger på strax över hälften.

Publicerad 28 oktober 2019
Nästan åtta av tio elever som lämnat grundskolan i år och som deltagit i Skolfam hade behörighet till gymnasiet. Det visar Skolfams årliga rapport.

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att motverka skolmisslyckanden för barn i familjehem. I år finns Skolfam i 23 kommuner och framförallt i de större kommunerna. Ingen av de 185 minsta kommunerna var anslutna till Skolfam i september i år, visar den årliga rapporten och Skolfam ska nu se över hur man kan hjälpa de mindre kommunerna att få möjlighet att använda sig av Skolfam-modellen.

Sedan starten 2005 har totalt 1 181 barn kartlagts minst en gång i något Skolfamteam och många barn väntar. Ett dilemma som rör antalet barn i Skolfam är att de team som finns inte klarar av att möta efterfrågan från barn som uppfyller kriterier för att få påbörja Skolfam, skriver Skolfam i årsrapporten. I september i år var det 744 barn som väntade på att kartläggas för första gången. Det team som rapporterat flest barn i kö uppger att 96 barn står i kö till ett redan fullt team.

”Medelvärdet är 19 barn på tur, vilket i princip motsvarar ett helt teams kapacitet. Mot den bakgrunden ser vi en underkapacitet med nära 100 procent i våra kommuner. Från föregående år syns däremot en glädjande minskning av kön som år 2018 låg på 842 barn i kö, att jämföra med årets 744 barn”, skriver Skolfam i rapporten.

Av de 240 Skolfambarn som slutat grundskolan under året var 187 behöriga att söka vidare till gymnasiet redan efter nian. Det är en andel som motsvarar 77,9 procent. Vid förra årets sammanställning var det 79,1 procent som uppnådde behörighet till gymnasieskolan av de 145 barn som då hade slutat grundskolan. Det innebär en svag tillbakagång med 1,2 procentenheter mot förra året, till samma nivå som 2017. Sex team rapporterar dessutom att samtliga Skolfambarn, som slutat grundskolan, var behöriga. Detta kan jämföras med snittet för placerade barn som ligger mellan 50-60 procent.

Föregående Nästa