Knas Hemma drar igång projekt som ska ge placerade "självstärkande verktyg"

Knas Hemma kommer under 2022 dra igång det nya projektet "Mera kärlek & Mindre knas" som syftar till att ge placerade barn självstärkande verktyg och en möjlighet att träffas. Första träffen äger rum redan i slutet av mars.

Publicerad 22 februari 2022
I mars planerar Knas Hemma att ha den första träffen för placerade ungdomar i Stockholm. Senare under året ska träffar ske även i Göteborg, Malmö och Umeå. Foto: Pixabay

Ungdomar i samhällsvård vittnar om att de ofta känner sig ensamma i sin situation. För att ge dem möjlighet att träffa andra i samma situation, prova aktiviteter och stärka sig själva kommer Knas Hemma under året att jobba med ”självstärkande mötesplatser”, där ungdomarna träffas under två dagar och jobbar utifrån olika teman.

– Första dagen är tanken att vi riktar in på oss på att göra någon aktivitet med ungdomarna, det kan vara allt från klättring till att skapa musik. Vi kommer också ha utbildning inom olika teman. Dag två ska vi använda erfarenheter från dagen innan och skapa självstärkande verktyg som senare ska samlas på en digital plattform dit ungdomar kan gå för att få stöttning och information när de mår dåligt, förklarar Emiliya Larsson, projektledare på Knas Hemma.

Emiliya Larsson är ansvarig för det nya projektet "Mera Kärlek & Mindre Knas" som Knas Hemma dragit igång. 

Börjar med Stockholm
Den första träffen är tänkt att äga rum i Stockholm i slutet av mars och är öppen för placerade ungdomar mellan 12-18 år. Under året ska liknande mötesplatser ordnas även i Göteborg, Malmö och Umeå. Om det finns önskemål även från andra kommuner i Sverige finns möjligheter att ta konceptet till fler ställen.

– Vi tänker också att vi ska komma ut till SiS- och HVB-hem med våra självstärkande övningar eftersom det kan vara svårt för de ungdomarna att ta sig till våra mötesplatser, säger Emiliya Larsson.

Fått medel från drottningens stiftelse
Projektet har nyligen beviljats medel från HM Drottning Silvias stiftelse Care About the Children för ett år framåt.

– Det är så angeläget att denna grupp av barn och unga ges utrymme att ta ordet och får dela sina erfarenheter på sina villkor, samtidigt som professionell expertis knyts till projektet. Vi ser fram emot att stödja en organisation som verkligen är på frammarsch och där de unga utsatta själva har identifierat sina behov, säger Therese von Blixen, verksamhetschef på Care About the Children.

Trygga mötesplatser
De övergripande två målen för projektet är att skapa trygga mötesplatser nationellt för barn och unga i samhällsvård och genom dessa ta fram och ge ungdomarna verktyg i självstärkande syfte.

För mer information om projektet och anmälan kontakta emiliya@knashemma.se.

Föregående Nästa