Föreningen som jobbar för att öka placerades delaktighet

I föreningen Knas Hemma organiserar sig familjehemsplacerade barn och ungdomar tillsammans med dem som tidigare har varit placerade. – En viktig del av vårt arbete är att utbilda både socialtjänst, familjehem och placerade ungdomar, säger Anna Sabelström, verksamhetsledare på Knas Hemma.

Publicerad 1 februari 2019
Ungdomar som tidigare varit placerade kan bli ambassadörer för föreningen Knas hemma och hjälpa placerade barn och ungdomar.
Anna Sabelström är verksamhetsledare på Knas hemma. 

Knas hemma startade i Uppsala 2013 med bidrag från Allmänna arvsfonden. Tanken var att organisera tidigare placerade ungdomar nationellt och tillsammans med dem utforma olika utbildnings insatser både för socialtjänst, familjehem och de placerade ungdomarna.

Tidigare placerade blir ambassadörer
Som tidigare placerad kan man bli så kallad ambassadör för Knas hemma. Som ambassadör är en av uppgifterna att föreläsa på familjehemsutbildningar. 
– Vi vet att det finns dålig kunskap om barnets rättigheter och Barnkonventionen, både hos familjehemmen och ungdomarna själva. Det vill vi ändra på, säger Anna Sabelström.

Har utvecklat "spel"
Knas hemma har också utvecklat en delaktighetsmetod ”Byt perspektiv”, och kan beskrivas som ett slags spel som socialsekreterarna ska kunna använda i sitt arbete med placerade barn och ungdomar för att kunna ta reda på hur de upplever sin situation ur olika aspekter. I spelet placeras barnet i mitten och lägger sedan ut olika spelpjäser som symboliserar olika känslor och hur barnen upplever sina relationer till olika personer. Varje spelpjäs har dessutom två sidor med varandras motsatser, så som bra och dålig, trygg och otrygg.
– Genom spelet kan man få fram hur barnet känner sig utan att barnet själv behöver kunna sätta egna ord på sina känslor, säger Anna Sabelström. Genom spelet kan barnens delaktighet ökas.
Metoden har implementeras i 24 kommuner runt om i Sverige i dagsläget.

Många vill bli ambassadörer
Idag jobbar 18 ungdomar som ambassadörer för föreningen. De är alla mellan 18 och 30 år och har lite distans till sin tid som placerad.
– Intresset för att bli ambassadör har varit stort, vi har nyligen utbildat fyra nya, säger Anna Sabelström.

Starta lokalföreningar
Knas hemma har nyligen avslutat sitt första år som fristående förening och ser nu fram emot ett kommande år med flera nya projekt.
– Vi har bland annat planer på att starta upp lokalföreningar och hoppas även få bidrag för att kunna utveckla mötesplatser, både fysiska men även digitalt med chattfunktioner på hemsidan och fortsätta vårt arbete med sociala medier, säger Anna Sabelström.
Ett projekt för att öka barnens kunskaper om sina rättigheter kommer att dra igång i början av året. Det sker i samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och med bidrag från Allmänna arvsfonden. Detta kan ni läsa mer om i en kommande artikel.
– Att uppmuntra fler placerade att söka sig till högre studier är också något som vi skulle vilja arbeta med, fortsätter Anna Sabelström.

Internationellt forum
För den som är under 18 år det gratis att gå med i föreningen, mellan 18 och 26 år betalar man 50 kronor om året och övriga betalar 200 kronor om året.
Under våren kommer föreningens styrelse att besöka två liknande verksamheter i Storbritannien och hoppas även kunna börja bygga upp ett internationellt forum för tidigare placerade barn och ungdomar.
– Vi vill vara med och bidra till att öka barnens delaktighet och bidra med deras perspektiv i samhällsdebatten. Det vi inte gör är att hjälpa ungdomar med specifika problem eller att medla i en konflikt exempelvis, säger Anna Sabelström.
Knas Hemma är även remissinstans vid olika utredningar och har bland annat bidragit till Unicefs nya handbok ”Handbok för socialsekreterare”.

Föregående Nästa