”Familjehem som tar sig an barn från hederskulturer behöver mer stöd”

De familjehem som tar emot barn som kommer från hederskulturer behöver tillgång till mer stöd och utbildning. Det menar Devin Rexvid, forskare och nybliven pristagare av Pela & Fadime-utmärkelsen.

Publicerad 30 januari 2019
Devin Rexvid, forskare vid Umeå universitet, har fått årets "Pela & Fadime-utmärkelse".

Devin Rexvid har varit engagerad i frågor som rör hederskultur ända sedan han kom till Sverige från Iran som politisk flykting i slutet av 90-talet. Idag är han verksam som forskare vid Umeå universitet och har ofta varit en röst i samhällsdebatten i frågor rörande hederskultur. Vid årets Fadime-gala den 20 februari tilldelades han utmärkelsen ”Pela & Fadime-utmärkelsen” från organisationen ”Glöm aldrig Pela & Fadime”.
– Det betyder väldigt mycket för mig personligen att få den här utmärkelsen även om jag önskar att den här utmärkelsen inte behövde finnas, liksom hederskulturen i sig, säger Devin Rexvid.

Mer ljus på pojkarna i debatten
Han önskar att det skulle pratas ännu mer om hederskultur i det svenska samhället och att man även skulle lägga ljus på pojkarna, som även de behöver stöd och hjälp för att kunna ompröva sina värderingar. Pojkarnas omprövning av hederskulturella värderingar är viktig av flera skäl. Ett skäl är att på så vis kan reflektera över sina dubbla roller som offer och förövare, vilket kan vara av betydelse för deras uppbrott med hederskulturens förtryckande praktiker och normer, menar Devin Rexvid. Ett annat skäl är att de genom en sådan omprövning kan vara en del av närstående kvinnors frigörelse. Det har visat sig att det har betydelse att bröder och söner ställer sig på utsatta systrars och mödrars sida. Detta ska uppmuntras från samhällets sida, gärna så tidigt som på förskolestadiet.
– Vi behöver nå pojkarna redan i förskoleålder och arbeta med att ge dem sunda, demokratiska värderingar från det svenska samhället, säger Devin Rexvid.

Rätt utbildning för familjehemmen viktigt
Familjehem spelar en viktig roll för dem som kommer från en hederskultur och att familjehemmen har fått rätt utbildning är av största vikt för att de ska kunna göra ett bra jobb med de här barnen och ungdomarna.
– Det ställs stora krav på familjehemmen som engagerar sig för de här barnen, dels måste man ta hänsyn till säkerhet men framförallt är det viktigt att man hittar familjehem som aktivt kan jobba med normbrott och få de barnen att ändra sina normer. Dessutom är det väldigt viktigt att familjehemmet förstår barnens sammanhang och värderingar som de har med sig och på så sätt kunna ge dem ett alternativt sammanhang. Där behöver familjehemmen få tillgång till utbildning och stöd om de ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt, säger Devin Rexvid.
– Jag tycker att det borde finnas fler utbildningsmöjligheter för familjehem som arbetar med barn från hederkulturer. De fyller en väldigt viktig funktion, fortsätter Devin Rexvid.

Politisk fråga
Han vill att frågor som rör hederskultur och hijab (slöja som täcker håret) ska föras på politisk nivå i ännu högre utsträckning än idag och menar att problemen som hederskulturen för med sig är större än vad visats i olika undersökningar.

Föregående Nästa