Nu ska stödet till biologiska föräldrar bli bättre

Med start i år och tre år framåt kommer forskare tillsammans med socialtjänst i sex kommuner samt föräldrar och placerade barn att ta reda på hur stödet till de biologiska föräldrarna kan bli bättre.

Publicerad 4 februari 2019
Forskare ska ta reda på hur stödet till de biologiska föräldrarna kan förbättras i samband med att ett barn blir placerat.

– Det här är något som socialtjänsterna själva har efterfrågat. De har upplevt sig inte kunna ge de biologiska föräldrarna det stöd som behövs i samband med en placering. Lagen säger att föräldrarna har rätt till hjälp, men inte vem som ska ge den och hur det ska gå till, säger Anna Melke, vid Göteborgsregionen, FoU i Väst, som kommer att leda projektet.

Börjar med att kartlägga stöden som finns
Forskare vid FoU i Väst och Forum för social välfärd i Jönköpings län ska till att börja med kartlägga vilka olika stöd som finns och ta reda på vad föräldrarna upplever att de skulle vilja ha.
– En del biologiska föräldrar känner sig bortglömda efter att deras barn blivit placerat, och behöver hjälp att ta sig igenom den kris som de befinner sig i. Mycket kretsar kring stöd till barnet och till familjehemmet, medan den biologiska föräldern kan känna sig utelämnad, säger Anna Melke.

Sex kommuner ingår i projektet
Till en början ska man välja ut de sex kommuner som ska ingå i projektet, tre av dessa från Göteborgsregionen och resterande tre från Jönköpingsregionen.
– Vi har börjat ta in intresseanmälningar från socialtjänsten och nu för vi en dialog för att de ska förstå vad medverkan innebär och för att vi ska få en variation av stora och mindre kommuner, fortsätter Anna Melke.

Fått 4,9 miljoner i bidrag
Nyligen fick projektet 4,9 miljoner kronor i bidrag från Forte, som en del av en större satsning på att utveckla socialtjänsten under en tioårsperiod.
– Tanken med projektet är att vi ska jobba ihop med praktiker, föräldrar och hitta nya metoder och arbetssätt, som sedan med tiden ska kunna spridas till andra kommuner i landet, säger Anna Melke.

Tittar på arbetssätt i Norge
Man kommer också att titta en del på de arbetssätt som finns i Norge, där man har jobbat med just dessa frågor. I Norge finns även en förening för biologiska föräldrar till placerade barn, som man också kan komma att ta kontakt med.
– Det kommer inte att finnas en väg att gå i det här, utan varje arbetssätt kommer att behöva anpassas efter sin kontext och de behov som finns hos varje individ. Men det vi hoppas kunna göra är att hjälpa socialtjänsterna att erbjuda ett stöd som motsvarar de behov som de här föräldrarna har, säger Anna Melke.

Föregående Nästa