”Behovet av kontaktfamiljer är stort”

För den som vill hjälpa ett barn eller en ungdom några dagar i månaden finns uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. Av dessa är kontaktfamilj det mest omfattande uppdraget, som innebär att ett barn kommer och bor i familjen en eller två helger per månad.

Publicerad 15 november 2018
Hanna Björkroth är familjehemssekreterare i Norrköpings kommun och jobbar bland annat med att utreda kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Många som har viljan att hjälpa utsatta barn och ungdomar kanske inte har den tid som ett heltidsuppdrag som familjehem eller jourhem innebär. För dem kan uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj passa.
– Kontaktfamilj är ett uppdrag där ett barn kommer och bor i familjen en eller två helger per månad. Barnet blir då en del av familjen och följer med på de aktiviteter eller sysslor som familjen gör, förklarar Hanna Björkroth, familjehemssekreterare på Norrköpings kommun.
– Som kontaktperson ska man fungera lite som en vuxen förebild och stöd för en ungdom, som man hittar på aktiviteter tillsammans med en eller två gånger i veckan, fortsätter hon.

Börja med att gå på informationsträff
Anledningarna till att barn och ungdomar behöver kontaktperson eller kontaktfamilj kan vara många.
– Det kan till exempel vara barn med ett litet släktnätverk och där föräldrarna behöver avlastning, förklarar Hanna.
För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj i Norrköpings kommun börjar man oftast med att gå på en informationsträff som familjehemsenheten håller i en gång i månaden.
– Om man därefter anmäler sitt intresse ringer vi upp personerna och gör en första telefonscreening. Går man vidare efter det får man komma hit till socialkontoret på en intervju. För dem som ska bli kontaktfamiljer väntar också ett hembesök och en längre intervju samt referenstagning. Alla som utreds får svara skriftligt på en del frågor, och vi kollar dessutom alltid register på samtliga, säger Hanna. 

Stabil livssituation krävs
För att bli godkänd för ett uppdrag är det viktigt att personen har en stabil livssituation samt energin, tiden och viljan att ta sig an ett barn eller en ungdom. När det gäller kontaktfamiljer är man måna om att även de biologiska barnen i familjen är ”med på tåget” och vill.
– När det är barn med i bilden är det viktigt att föräldrarna är införstådda med att de egna barnen ska tycka att det är okej med ett kontaktfamiljsuppdrag, de ska inte behöva ta hand om barnet som kommer utan det är de vuxnas ansvar, tillägger hon.

Ekonomisk ersättning
– Uppdragen som kontaktperson och kontaktfamilj är berikande på många vis, men kanske inte i första hand i kronor och ören. Det arvode som utbetalas är symboliskt men det utgår även en omkostnadsdel som ska täcka de kostnader som kontaktfamiljen/ kontaktpersonen har för barnet. Ersättningsnivåerna följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) rekommendationer, säger Hanna.

Stöd av konsulenter
Barnet har en socialsekreterare som ansvarar för uppdraget och ger råd och stöd till kontaktfamiljen/kontaktpersonen. I Norrköpings kommun finns också familjehemskonsulenter som kan ge stöd även under kvällar och helger.

Letar matchningar
Behoven av kontaktpersoner och kontaktfamiljer varierar över tid, men det finns alltid utrymme för fler, menar Hanna.
– Barn har olika behov och för oss handlar det om att hitta en bra matchning. Ibland kan vi ha barn i kö, trots att vi har lediga kontaktfamiljer/ kontaktpersoner, och då är det viktigt att vi kan rekrytera in olika typer av familjer och personer, fortsätter Hanna.
För en del kan även uppdraget som kontaktfamilj vara inkörsporten till att senare bli familjehem.
– Det är ett bra sätt att känna på hur det är att ha ett barn som kommer och bor i familjen, tillägger Hanna.

Störst behov av kontaktfamiljer
I Norrköpings kommun finns i dagsläget cirka 100 kontaktpersoner och 110 kontaktfamiljer.
– För närvarande är behovet av kontaktfamiljer störst, där har vi en kölista med barn som väntar.

Föregående Nästa