Trygga föräldrar kan hjälpa ungdomar att välja rätt väg

Genom att jobba med att stärka föräldrar i sin roll hoppas Örebro kommun kunna fånga upp några av de ungdomar som är på väg in i kriminalitet, drogmissbruk eller våldsbejakande extremism.

Publicerad 20 november 2018
I Örebro kommun hålls en kurs för att hjälpa föräldrar bli mer trygga i sitt föräldraskap och på så sätt kunna hjälpa ungdomar på väg in i kriminalitet eller missbruk på rätt väg.
Monica Axelsson, kurator på Familjecentralsenheten på Örebro kommun berättar om kursen "Trygga föräldrar". 

Föräldrar är viktiga förebilder för sina barn och om föräldrarna känner sig trygga i sin roll tror man att det ska kunna påverka ungdomar som är på väg in i utanförskap i rätt riktning.

– Alla har möjlighet att förändra hur man har det i sin familj och man kan få hjälp att göra de förändringar som krävs, säger Monica Axelsson, kurator på Familjecentralsenheten i Örebro kommun, som idag höll en föreläsning tillsammans med Åsa Carlsson, kurator på Förebyggande enheten.

Föreläsningen är en del av den så kallade ”Förebyggande veckan”, där socialtjänstens olika verksamheter berättar om sitt förebyggande arbete.

Unik utbildning i Örebro
Kursen ”Trygga föräldrar” är unik i Sverige i sitt slag och har riktat sig till föräldrar som kommit till Sverige från andra länder och förutom föräldraskap handlat om integration i det svenska samhället och om hur kommunikation och dialog med tonåringar och unga vuxna kan ske på ett bra sätt.

– Tonåringar söker sig en identitet och den är lätt att hitta i subkulturer som missbruk eller extremistgrupper. Om man som förälder kan hjälpa barnen att hitta sin identitet, bland annat genom att visa att man tror på dem, prata om drömmar och mål, lyssna och få dem att känna sig trygga i sin situation minskar risken för att de söker sig till kriminalitet eller droger, fortsätter Monica Axelsson.

– Att själv som förälder våga bryta mönster och förändra är viktigt om man ska kunna få sitt barn att göra samma sak, tillägger hon.

Att lära barnen argumentera, diskutera och motivera är också viktigt för att hjälpa dem att stå emot. Hittills har tre utbildningar hållits under namnet ”Trygga föräldrar” och efter årsskiftet startar en ny omgång av kursen, som även ska utvärderas och utvecklas tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet för att så småningom kunna spridas till andra kommuner i landet.

Fler föreläsningar under veckan
Förebyggande veckan fortsätter på torsdag med bland annat en presentation om hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa barn och ungdomar som har en missbrukande förälder och hur man arbetar med unga som utsatts för brott eller begått brott. Veckan avslutas på fredag med gästföreläsaren Sabina Kapetanovic, som ska berätta om kommunikationen mellan föräldrar och ungdomar och vilken relevans det har för ungdomars psykosociala utveckling.

Föregående Nästa