Temavecka om förebyggande arbete i Örebro

Nästa vecka bjuder Örebro kommun in till en temavecka om socialtjänstens förebyggande arbete.

Publicerad 15 november 2018
Nästa vecka är det temavecka om förebyggande arbete inom socialtjänsten och under veckan arrangeras flera föreläsningar.

Syftet med temaveckan är att sprida kunskap om förebyggande arbete, samt visa upp vad "Förebyggande enheten" och "Familjecentralsenheten" i Örebro kommun jobbar med. 

På programmet står bland annat föreläsningar om den nya podcasten ”Tonårstiden – hur svårt kan det va?” samt "Trygga föräldrar" som är ett av de första programmen i Sverige som riktar sig till föräldrar som känner oro för att deras barn dras till miljöer med kriminalitet, droger eller våldsbejakande extremism.

Temaveckan avslutas med gästföreläsaren Sabina Kapetanovic, som föreläser om att förstå föräldrabarn-relationen och dess inverkan på ungdomars riskbeteende.

Föregående Nästa