De vill göra barnens roll mer tydlig

Forskare ska tillsammans socialtjänsterna i Örebro län ta reda på hur barnens delaktighet i socialvården påverkar insatserna som görs för dem och tillsammans med socialtjänster i olika kommuner hitta arbetssätt som gör att barnet för får insatser som är bättre anpassade efter problemet.

Publicerad 12 november 2018
Forskare och socialtjänster ska titta på vilken del barnen har i utredningarna och vilka strategier som finns för att få familjer att delta i insatser.
Camilla Pettersson, utvecklingsledare på Region Örebro län deltar i ett forskningsprojekt om hur barnen kan få en tydligare roll i sociala utredningar.

Att stärka barnens delaktighet i den sociala barnavården har under lång tid varit en viktig fråga inom socialtjänsten. Trots det finns det mycket kvar att göra.

Forskare vid Uppsala universitet ska tillsammans med socialtjänsterna i Örebro län samt Region Örebro län (tidigare landstinget) titta på vilken del barnen har i utredningarna och vilka strategier som finns för att få familjer att delta i insatser bland annat.
– Vi vill också se hur barnen upplevt insatserna och om de har varit till hjälp. Målet är att hitta arbetssätt där barnen är delaktiga på ett sätt som gör att insatsen matchar deras behov på bästa sätt, säger Camilla Pettersson, utvecklingsledare för regional utveckling på Region Örebro län och tillika forskare.

Forskningsprojektet ska pågå under tre år och har nyligen tilldelats fem miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Forte.
– Det som är unikt för just det här projektet är ett mycket nära samspel mellan forskning och praktik på ett sätt som inte vanligt och som vi hoppas ska kunna bidra till att ge svar och utveckla arbetssätt så att barnet och familjen får insatser som är bättre anpassade efter problemet.

Föregående Nästa