Barn som bevittnat våld får inte samma stöd som andra brottsutsatta barn

Trots att det i ett år varit straffbart att utsätta barn för att bevittna våld i hemmet får inte de drabbade barnen samma stöd som andra brottsutsatta barn, enligt en kartläggning från Linköpings universitet som SVT tagit del av.

Publicerad 4 augusti 2022
En pojke tittar åt sidan, ansiktet är mörkt En pojke tittar åt sidan, ansiktet är mörkt
Barn som bevittnat våld får inte samma stöd som andra brottsutsatta barn, enligt Barnafrid på Linköpings universitet. Foto: Pixabay

Barnfridsbrottet har polisanmälts nästan 9 000 gånger sammanlagt sedan den 1 juli 2021 då det blev brottsligt att utsätta barn för att se eller höra våld i familjen. Fortfarande är det dock många av de drabbade barnen som inte får det stöd som de har rätt till. Det finns flera orsaker till detta, menar utredare och samordnare på Barnahus som SVT pratat med. En av orsakerna kan vara att det fortfarande är vanligt att de här brotten utreds av poliser som inte är vana att jobba med barn.

– De här ärendena stannar upp hos polisen. Tiden till att få stöd och hjälp blir längre för de barnen. Och tar det väldigt långt tid kan barnen uppleva att ingen är intresserad av deras upplevelser, säger Markus Cifuentes, samordnare på Barnahus i Uppsala till SVT.

När barn blir utsatta för ett brott får de ofta komma till ett så kallat barnahus, en plats där personer under 18 år får stöd och hjälp av flera myndigheter och stödfunktioner så som polis och socialtjänst på en och samma gång. Upplevelsen från en majoritet av barnahusen är dock att ärenden med barn som bevittnar våld inte tas upp i samma utsträckning som när barn själva blivit slagna eller utsatta för sexuellt våld. Barnen kan få vänta länge på förhör. Det finns en risk att barnen osynliggörs i rättsprocessen och inte får samma stöd om de inte kommer till ett barnahus uppger Sandra Skoog, utredare på Barnafrid på Linköpings universitet för SVT.

– De här skillnaderna ska inte finnas utan de här barnen ska ses som målsägande på samma sätt som andra barn som blir utsatta för brott, säger Sandra Skoog, utredare på Barnafrid på Linköpings universitet.

Föregående Nästa