Utbildning för familjehem som möter nyanlända

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram en ny webbaserad utbildning för familjehem och andra vuxna som träffar ungdomar som är nya i Sverige.

Publicerad 19 mars 2021
MUCF har tagit fram en ny utbildning som ska ge familjehem stöd i samtal med ungdomar som är nyanlända till Sverige. Foto: Pixabay

 Syftet med utbildningen är att ge stöd kring trygga och inkluderande samtal med ungdomar som är nya i Sverige om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig.

"Rätt att veta" riktar sig till familjehem och andra vuxna som möter nyanlända ungdomar. 

– Unga som är nya i Sverige har samma behov som alla ungdomar av att prata med vuxna. Men undersökningar har visat att de har mindre tillgång till den här typen av samtal. Och bland vuxna finns ett behov av ökad kompetens och stöd för att föra samtalen med dem som är nya i landet. Så utbildningen möter båda behoven, säger Madeleine Saldner, utvecklingsledare på MUCF.

Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar ungefär två timmar att genomföra. Den baseras på vägledningen ”Youmo i praktiken”, innehåll kommer även från sajten Youmo.se. Hela utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen ger en grund till samtalen med olika perspektiv på exempelvis rättigheter och inkludering. Den andra delen ger tips på och metoder för att föra ett samtal tillsammans med unga. 

– Vi har tagit fram nio olika ämnen. Tanken är att kursdeltagaren går igenom dem, antingen på egen hand eller i grupp. Syftet är att få kursdeltagaren att reflektera kring de olika ämnena. Att man tillsammans med kolleger funderar över hur samtalen brukar föras och hur de kan göras stärkande, säger Madeleine Saldner. 

I utbildningen får deltagaren ta del av texter, övningar, metoder för samtal och stöd till reflektion. Deltagaren får även möta unga som berättar om vad som är viktigt för dem i samtal med vuxna samt yrkesverksamma som ger tips utifrån sina erfarenheter.

Utbildningen finns på: www.mucf.se

Föregående Nästa