Lilla Hjärtat-utredningen: Barnets bästa stärks

Principen om barnets bästa i samband med att placering upphör ska stärkas. Detta enligt regeringens Lilla hjärtat-utredning.

Publicerad 23 mars 2021
Regeringen har nu lagt fram flera nya lagförslag som stärker barns rättigheter, så att det som hände "Lilla hjärtat" aldrig ska behöva hända igen.

– Vi behöver en bättre och tydligare lagstiftning för att se till att det som hände Lilla hjärtat inte händer igen. Nu ska utredningens förslag skickas på remiss och sedan ska vi ta fram de skärpningar som behövs, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredningens förslag syftar till att förtydliga och förstärka principen om barnets bästa. En skärpning av vad som krävs för att en LVU-placering ska kunna upphöra, exempelvis ska inte en socialnämnd få besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett ”varaktigt och genomgripande” sätt.

Socialnämnden föreslås också kunna besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna drogtest vid umgänge och inför prövningen av om vården ska upphöra. Därmed får socialnämnden nya verktyg och kan göra säkrare bedömningar. Socialnämnden föreslås också få en ökad uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård.

Enligt utredningen bör också socialnämnden överväga vårdnadsöverflytt tidigare, för att skapa bättre förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i vården.

Förslagen kommer nu att skickas ut på remiss till myndigheter, kommuner, regioner och organisationer runt om i landet.

Föregående Nästa