Försummelse i föräldrars barndom påverkar även nästa generation

Om en förälder varit försummad som barn löper dennes barn större risk för att utveckla neurologiska avvikelser. Det konstaterar amerikanska forskare i en ny studie.

Publicerad 26 mars 2021
Försummelse i barndomen påverkar även kommande generationer. Redan vid en månads ålder har forskare kunnat se avvikelser i hjärnan hos barn, vars mödrar varit känslomässigt försummade som barn. Foto: Pixabay

Att bli försummad som barn sätter spår hela livet, men faktum är att det även går i arv till nästa generation. Amerikanska forskare har visat att barn till mödrar som upplevt känslomässig försummelse i sin egen barndom hade neurologiska avvikelser i de delar av hjärnan som är centrala för att processa känslor och forskarna tror att det kommer påverka barnen till att lättare upptäcka hot i omgivningarna redan från födseln. Avvikelserna upptäcktes redan en månad efter barnets födelse.

Det forskarna såg var starkare kontakt mellan hjärnans kortikala områden och amygdala. Amygdala tros ha en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk och spelar stor roll vid uppkomsten av såväl negativa som positiva känslor. Ju mer försummad modern hade varit desto starkare var kontakten. Vad detta i praktiken innebär är oklart, enligt Psykologtidningen som skriver om den amerikanska studien, men det finns flera teorier bland annat om en kompensatorisk mekanism för att stärka förmågan till resiliens, att kunna motstå olika störningar, i händelse av föräldrars känslomässiga försummelse. En annan teori är att det är en mekanism som ökar risken för att känna ångest.

I vilket fall som helst understryker forskarna betydelse av känslomässigt stöd tidigt i livet för både barnet och kommande generationer.

Föregående Nästa