Unik studie som följer barnen genom barnavårdssystemet

Forskare på Stockholms universitet ska tillsammans med FoU Nordväst följa 2 000 barn och ungdomar genom barnavårdssystemet från det att utredning avslutats med uppföljning efter ett och fem år.

Publicerad 15 december 2020
I ett nytt forskningsprojekt ska 2 000 barn följas genom barnavårdssystemet från att en utredning avslutats med uppföljning efter ett år och fem år. Förhoppningen är att ge kommunerna ett uppföljningsverktyg som de senare kan använda i den egna verksamheten.

– Det här är en unik studie. Uppföljning på det här sättet har aldrig gjorts tidigare, säger Stefan Wiklund, professor i socialt arbete på Stockholms universitet som leder studien.

Studien kommer att pågå under totalt sex år, vilket är betydligt längre än de flesta andra forskningsstudier.

Stefan Wiklund, professor i socialt arbete, kommer leda projektet "Barnets färd i den sociala barnavården". 

– Det ska bli spännande att följa de här barnen över tid. Oftast när man gjort uppföljningar har man baserat det på registerstudier, men då kommer man inte in i ”black boxen”, socialtjänsten och vad som händer där. Tanken är att den uppföljningsmetod som vi utvecklar senare ska kunna användas av kommunerna i deras eget uppföljningsarbete, berättade Stefan Wiklund när han presenterade projektet på FoU Nordvästs socialtjänstdag nyligen.

Ge fördjupad förståelse
I projektet kommer man att samla in uppgifter från socialarbetare om barnen och deras föräldrar avseende barnen och föräldrarnas problembilder, vilka insatser de får och varför. Programmet vill bidra till en fördjupad förståelse för vägarna genom systemet, men också ge en bild av vilka typer av insatser som påverkar barnen och ungdomarna positivt.

– Vi har nyligen påbörjat vårt arbete. En referensgrupp har bildats och där håller vi just nu på att titta på den enkät som kommer att gå ut till de deltagande kommunerna under nästa år. En annan fråga som vi jobbar med är hur vi ska hålla projektet levande under de här sex åren. Vi vill ha ett ”event” varje halvår där vi presenterar var vi står i projektet och där vi kan ha föreläsningar, säger Stefan Wiklund.

Föregående Nästa