Ungdomars psykiska hälsa har blivit sämre under pandemin

Pandemin har gjort att många unga mår sämre psykiskt. Tjejer är mest utsatta och de som haft distansundervisning har drabbats hårdast. Många känner sig isolerade och ensamma och upplever också att de har fler konflikter hemma, enligt ny forskning.

Publicerad 18 december 2020
Svenska ungdomar mår sämre psykiskt under pandemin och tjejer är värst drabbade enligt en ny forskningsstudie. Foto: Pixabay

– Det viktigaste vi behöver vara medvetna om är att även om ungdomar inte är den gruppen som hälsomässigt drabbats hårdast av covid-19, har de drabbats av situationen på ett mer psykologiskt plan. I en tidsperiod då de ska umgås med vänner och planera sin framtid, är de istället tvungna att vara hemma, undvika kontakt med andra jämnåriga, med en ovisshet om framtiden, säger Sabina Kapetanovic från Högskolan Väst som varit projektledare för studien som genomförts tillsammans med bland annat Birgitta Ander, lektor vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Samhället behöver ge ungdomarna stöd
Resultaten i studien pekar på att samhället måste vidta åtgärder i tider av kriser och social distansering för att se till att ungdomar har allt stöd de behöver för att kunna hantera de utmaningar som de möter. Ungdomar måste involveras i regeringens politik och även få möjligheter att vägledas in i framtiden, konstaterar forskarna i rapporten.

– Nu när skolorna återigen stängs är det viktigt att vi sätter in stödjande insatser i god tid och är måna om våra ungdomars hälsa och välbefinnande i tiden av kris, säger Sabina Kapetanovic.

Fler konflikter i familjerna
I studien har 1 700 gymnasieungdomar över hela Sverige deltagit och resultatet visar att pandemin har haft effekter på ungdomarnas vardag och relationer. Många ungdomar vittnar om att de haft mindre kontroll över sin vardag, problem med att vara samordnade med uppgifter i skolan och uppvisade oroande tendenser till psykisk ohälsa, inklusive ångest, ensamhet och stress.
Ungefär hälften av ungdomarna hade lagt mindre tid på att umgås med vänner. En tredjedel av ungdomarna rapporterade att de i lägre grad gjorde roliga saker med familjen och en tredjedel rapporterade en ökning av konflikter med föräldrar.

– Även om majoriteten av tonåringarna inte rapporterade några förändringar i deras användning av alkohol, droger, tobak eller av utsatthet, så har det inneburit, för vissa ungdomar att den rådande situationen bidragit till en ökning av alkoholanvändning och berusning, uppger Birgitta Ander.

Föregående Nästa