Alarmerande arbetssituation för socialsekreterare

Sju av tio socialsekreterare har bytt arbetsplats minst tre gånger inom fem år efter sin examen. Det visar en ny studie som forskare på Örebro universitet gjort. "Alarmerande", konstaterar Anders Bruhn som lett studien.

Publicerad 10 december 2020
Många socialsekreterare är nöjda med sitt yrkesval men har en pressad arbetssituation och byter jobb ofta. Sju av tio socionomer som gick ut 2012 har haft minst tre olika arbetsplatser under de första fem åren efter utbildningen enligt en ny studie från Örebro universitet.

I studien har man tillfrågat ett representativt urval av samtliga socionomstudenter som utexaminerades 2012. En klar majoritet har haft minst tre olika arbetsgivare under de närmaste fem åren efter examen. Vanligaste anledningarna till att byta jobb är dålig arbetsmiljö, dåliga arbetsvillkor och brist på möjligheter till utveckling.

– Det är en situation som kan få oerhörda konsekvenser, inte minst för barn och ungdomar som får insatser inom socialtjänsten. Socialt arbete handlar om att bygga relationer och förutsättningarna för det försvinner när personalen byts ofta, säger forskare Anders Bruhn vid Örebro universitet.

Svårt att må bra och utföra sitt arbete
En övergripande slutats i studien är att en majoritet av de anställda inom socialtjänsten upplever arbetsvillkoren så problematiska idag att man
har svårt att leva upp till målsättningen om att utföra ett professionellt arbete och samtidigt må bra på arbetsplatsen. Samtidigt konstaterar man att de flesta tycker att de hamnat i rätt yrkesfält och vill stanna där.

– Många trivs i yrket och söker sig till liknande tjänster hos andra arbetsgivare när de byter jobb. Väldigt få lämnar socionomyrkena helt och de är också väldigt nöjda med sin utbildning, fortsätter Anders Bruhn.

– Även om den generella bilden visar på stora problem med arbetsmiljön, så finns det många arbetsplatser där villkoren upplevs som bra, tillägger Anders Bruhn.

Fakta om studien

Studien heter "Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i etableringsfasen mellan utbildning och arbetsliv" och är skriven av Anders Bruhn, Anna Petersén och Rúna Baianstouvu, Örebro universitet. Hela rapporten finns att läsa här. 

Föregående Nästa