Tre nya steg innan ett barn omplaceras

Idag har riksdagen överlämnat utredningen ”Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU” till regeringen. I utredningen föreslås att barnets bästa lagstadgas, obligatoriska drogtester och uppföljning under ett år efter hemflytten.

Publicerad 13 december 2022
Första juli trädde Lex Lilla hjärtat i kraft. Idag har riksdagen överlämnat utredningen ”Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU” till regeringen för att ytterligare förbättra för placerade barn.

Den första juli i år trädde en ny lag i kraft som ska säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen.

Lagen kallas lex Lilla hjärtat efter den treåriga flickan Esmeralda som var familjehemsplacerad och sedan flyttades tillbaka till sina biologiska föräldrar där hon hittades död en kort tid därefter.

– Den nuvarande lagstiftningen är inte tillräcklig. Därför drev vi – under tiden vi var i opposition – igenom något så ovanligt som en egen utredning i riksdagen för att säkerställa att barns bästa väger tyngre i lagstiftning än de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn. Nu har den utredningen överlämnats till regeringen för att bli verklighet. Barnens rätt till en trygg och ljus framtid går före de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn. En ny lagstiftning kommer att kunna rädda livet på barn som far illa, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

– Det som hände Esmeralda får aldrig hända igen. Idag tar regeringen över utredningen från riksdagen som ska säkerställa att barns bästa skrivs in i lagen, inte bara föräldrarnas rätt till sina barn, och driver den vidare. Det är bokstavligen talat en fråga om liv och död, säger statsminister Ulf Kristersson.

Förslag att tre nya steg innan ett barn omplaceras införs

  • En ny bedömning genomförs av socialtjänsten där barnets bästa, inte bara föräldrarnas rätt till barnet, lagstadgas.
  • Obligatoriska och återkommande drogtester införs för att säkerställa en drogfri hemmiljö.
  • Socialtjänsten följer och utvärderar flytten under ett års tid.
Föregående Nästa