Straffbart att utsätta barn för att bevittna våld

I juli träder den nya lagen om barnfridsbrott i kraft. Den gör det brottsligt att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.

Publicerad 8 mars 2021
Från och med 1 juli blir det brottsligt att utsätta ett barn för att bevittna våld i en nära relation. Foto: Pixabay

– Alltför många barn tvingas att växa upp med att se eller höra en förälder slå eller hota den andre föräldern. Det är inte acceptabelt och ett problem som vi måste göra något åt, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson. 

Att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn, ändå utsätts många barn varje år. Fler än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika typer av våld. 

Att utsätta ett barn för att bevittna våld kommer att klassas som barnfridsbrott. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straffskala för ringa brott. Vidare föreslås att rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skadestånd.

För att stärka barnens ställning generellt utvidgas även uppdraget för den som är särskild företrädare för barn enligt lagen om särskild företrädare för barn.

Föregående Nästa