Socialstyrelsen har gett ut umgängesguide

Socialstyrelsen har nyligen gett ut en guide för positivt umgänge, som riktar sig till familjehem. Guiden är tänkt som ett komplement till socialtjänstens stöd och ger möjlighet att bland annat reflektera kring den egna rollen som familjehemsförälder.

Publicerad 3 mars 2021
I en ny guide ger Socialstyrelsen tips och råd till familjehemsföräldrar kring ett positivt umgänge. Foto: Pixabay
Socialstyrelsens nya umgängesguide för familjehem. 

Alla barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. När ett barn placeras i familjehem har socialnämnden ansvar för att barnet kan behålla kontakten med sina föräldrar och närstående. Umgänget påverkar familjehemmet i stor utsträckning, både innan och efter umgänget. Som familjehemsförälder är det viktigt att vara förberedd och kunna hjälpa och stötta barnet på bästa sätt. Socialstyrelsens nya guide är uppbyggd kring fem ”pusselbitar”: känslor, kommunikation, förberedelse, samhörighet och omställning.

Checklistor och information
Informationen i guiden grundar sig i ett amerikanskt stödmaterial framtaget genom intervjuer med familjehem, socialarbetare, barn och biologiska föräldrar som har anpassats till svenska förhållanden. I guiden finns ett antal checklistor som familjehemmet kan använda sig av för att vara säkra på att förberedelse och umgänge blir så bra som möjligt och i kontakt med socialtjänsten.

Familjehemsföräldrarna kan också ta del av råd för att hantera sina egna känslor kring umgänget. En vanlig naturlig reaktion från familjehemsföräldrar är att vilja skydda barnet från dess familj. Så kan man känna även om man också förstår att det är viktigt att barnet får ha kontakt med sina närstående. Att förstå och kunna identifiera sina egna känslor kring umgänget kan vara viktigt för att kunna ge barnet och föräldrarna stöd kring deras kontakt med varandra.

Barnets känslor
Ett viktigt avsnitt i guiden handlar om barnets känslor kring umgänget och ger också tips på att så detaljerat som möjligt informera barnet om vad som kommer att ske under umgänget för att hjälpa barnet att ge en realistisk bild. Det kan också hjälpa barnet att hantera omställningen från familjehemmet till mötet med föräldrarna och tvärtom. Om ett umgänge varit en negativ upplevelse för barnet kan du behöva bekräfta barnets tankar och känslor kring det men utan att värdera händelsen eller nedvärdera föräldrarna. Barns reaktion eller känslor kring umgänget är inte alltid en indikation på att det varit dåligt. Att ha en bra stund med sin förälder och behöva säga hej då kan vara lika uppslitande för ett barn som att ha ett umgänge där föräldern inte ger barnet någon uppmärksamhet alls. Barnet kan ha motstridiga känslor inför umgänget.

Kunskapsguidens hemsida finns mer information och fler guider om barns umgänge med föräldrar och andra närstående.

Tips från Socialstyrelsens guide inför ett umgänge

  • Prata med socialsekreteraren om vad din roll och ditt ansvar är i förhållande till umgänget.
  • Fundera på om du känner dig tillräckligt förberedd för att prata med föräldrarna och berätta om hur det går för barnet. Stäm gärna av med socialtjänsten om vad som kan vara lämpligt att berätta för föräldrarna om barnet.
  • Pricka tillsammans med barnet in tid och plats för umgängen och andra kontakter i en kalender.
  • Prata med barnet om när och var umgänget ska genomföras, hur länge umgänget ska vara och vad som händer efter.
  • Prata med barnet om vad som kan kännas bra efter umgänget. Om barnet till exempel vill vara ifred eller göra någon aktivitet för att lättare kunna ställa om.
  • Fråga barnet om det har några frågor inför umgänget.
  • Uppmuntra barnet att läsa i sin egen guide (om det har fått en sådan). Kanske vill barnet läsa guiden tillsammans med dig?
  • Fundera på en strategi för att ta hand om barnets reaktioner efter umgängena.
  • Packa en väska tillsammans med barnet inför umgänget, med saker som är viktiga för barnet – att visa upp eller för att känna sig trygg.
  • Prata med barnet om känslor som kan dyka upp före, under umgänget, mot slutet och efter umgänget.
Föregående Nästa