Stort stödbehov under sommarlovet

Många barn och ungdomar har mått dåligt under sommarlovet. Antalet kontakter med Bris har ökat med 37 procent jämfört med förra året. Ämnen som dominerat i barns samtal har varit nedstämdhet, familjen och familjekonflikter, att vara ung, vänner och att känna ångest.

Publicerad 31 augusti 2020
Kontakterna med Bris har ökat med 37 procent under sommarlovet i år, jämfört med förra året.

– Det är lätt att bli bestört över den enorma samtalsökningen och det stora stödbehovet hos många barn just nu, samtidigt känns det bra att Bris har kunnat ge stöd åt så många barn och unga under den här ovanliga sommaren. Det är tack vare de gåvor och bidrag som Bris fått i år. Varje dag ser vi vilken viktig skillnad det gör för ett enskilt barn som behöver någon att prata med just nu att det finns ett enkelt sätt att få professionellt stöd, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, berättar om ett ökat behov av stöd för många barn och unga under det gångna sommarlovet.

Redan under våren såg Bris en ökning i samtalen och kontakterna från barn och unga som mår dåligt. Inför sommarlovet utökade man öppettiderna för chatt och samtal med kuratorer och bemanning förstärktes. Stödbehovet bland barn under årets sommar visade sig vara stort. 5 749 kontakter togs med Bris. Ovanligt många samtal, 1 av 5, har under sommaren handlat om nedstämdhet. Förra sommaren var drygt 1 av 10 samtal på samma tema. Det kan handla om barn som känner sig nedstämda när de tänker på framtiden, om att känna oro för hur ens liv kommer att bli, eller nedstämdhet kopplat till specifika händelser i livet. Många samtal har också handlat om frågor som rör familj och familjekonflikter och om barn som upplever ångest.

En vanlig sommar brukar många för barn berätta om att de känner sig ensamma i sin utsatthet. Det gäller exempelvis barn som lever i utsatta situationer i hemmet, som inte på samma sätt under lovet kan komma ifrån hemmet när skola och mycket annat har stängt. Samhällets stödinstanser upplevs också mer otillgängliga under semestertider. I år sökte barn stöd för liknande situationer redan under våren, på grund av samhällsrestriktionerna för att minska smittspridningen av Corona. För många började sommaren alltså tidigt i år.

– Det är ett ovanligt tufft år för många. Det är viktigt att vuxna är uppmärksamma på hur barn i ens närhet mår just nu, att man frågar hur läget är och att vi visar att det finns trygga vuxna som kan ta emot det som ett barn har att berätta, och att det finns hjälp att få, säger Magnus Jägerskog.

Föregående Nästa