Färre fick heldygnsinsatser förra året

Antalet barn och ungdomar som fick heldygnsinsatser under förra året minskade med 7 800 jämfört med året innan. Totalt fick 31 100 barn och unga någon gång under året en heldygnsinsats, majoriteten var över 15 år. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen nyligen presenterat.

Publicerad 4 september 2020
Totalt var 20 400 barn och ungdomar i Sverige placerade i familjehem under förra året. Antalet heldygnsinsatser minskade, i jämförelse med 2018.

Den vanligaste placeringsformen är fortsatt familjehem. Under förra året var ungefär sex av tio inom heldygnsvård placerade i familjehem, närmare bestämt 20 400 barn och ungdomar. Knappt 60 procent av de placerade i familjehem var pojkar och 40 procent flickor. Den näst vanligaste placeringsformen var hem för vård eller boende (HVB). Cirka 70 procent av de som var placerade på HVB var pojkar och 30 procent flickor. Fler pojkar än flickor fick en heldygnsinsats av något slag.

Majoriteten av placeringarna har skett frivilligt med stöd av SoL, drygt 20 procent beslutades med stöd av LVU.

Antalet individer som den 1 november i fjol hade minst en behovsprövad öppenvårdsinsats ökade med 800 sedan 2018. Det totala antalet var 34 600 individer.

Mer statistik finns på Socialstyrelsens hemsida.

Föregående Nästa