Stabilt arbetslag minskar behovet av konsulentstödda platser

Ett stabilt, fungerande arbetslag inom socialtjänsten ger oftast nöjda familjehem – och behovet av konsulentstödd verksamhet minskar. Det har Anette Bernhardt, enhetschef i Kungsbacka, sett under de senaste åren.

Publicerad 14 november 2019
I Kungsbacka täcker man upp behovet av familjehem till 90 procent i kommunal regi.

Personalomsättningen på familjehemsenheten inom socialtjänsten i Kungsbacka kommun har varit låg de senaste åren och med det har Anette Bernhardt även sett att behovet av konsulentstödda familjehem minskat.

Anette Bernhardt, enhetschef i Kungsbacka, har sett behovet av konsulentstödda verksamheter minskat de senaste åren när personalomsättningen varit låg. 

– En av anledningarna till att man kanske väljer att jobba för en konsulentstödd verksamhet kan vara just kontinuitet, att man får träffa samma personer varje gång och bygger upp ett förtroende. Den möjligheten har vi även haft i kommunen under de senaste åren, säger Anette Bernhardt.

Hon understryker dock att Kungsbacka kommun, liksom många andra kommuner i landet, har ständig brist på familjehem och att ett visst behov av konsulentstödda platser alltid kommer finnas. Andelen konsulentstödda platser i kommunen är idag omkring tio procent, vilket är betydligt lägre än för några år sedan.

– För oss är det främst gällande jourplaceringar som det är aktuellt, men vi utgår alltid från vad som är bäst för barnet och skulle det vara att stanna i ett konsulentstött familjehem en tid så får det bli så, berättar hon.

Att ge ett bra stöd till de befintliga familjehemmen är en av hörnstenarna i verksamheten och förutom enskilt stöd erbjuder man även gruppverksamheter och har under förra hösten dragit igång gruppträffar även för biologiska barn som växer upp i familjehem. Vid nyplaceringar av yngre barn erbjuds Marte Meo-samspelsbehandling och familjehemmen bjuds också då och då in till olika föreläsningar och man försöker även att göra en del gemensamhetsaktiviteter.

– Nöjda familjehem är jätteviktigt, inte minst för att det hjälper oss i rekryteringen av nya familjehem. Vi jobbar hårt med både stöd och nyrekryteringar. Just nu har vi 3 – 4 barn som vi aktiv söker familjehem till, men man skulle önska ett ännu större urval så att matchningarna kunde bli ännu bättre mellan barn och familjehem.

Föregående Nästa