Sollentuna går i bräschen för att sprida kunskap om socialtjänsten i skolorna och på internet

I Sollentuna kommun arbetar man hårt för att öka ungdomarnas kunskap om socialtjänsten i projektet ”Soc för unga”. Nu börjar intresset sprida sig även till andra kommuner.

Publicerad 10 maj 2019
Maja Hagström, projektledare och Zhane Taylor, en av de ungdomar som är anställd i projektet ”Soc för unga” i Sollentuna kommun, hoppas nu på att kunna sprida arbetssättet till andra kommuner i landet.

För att öka barn och ungdomars delaktighet startade Sollentuna kommun ett brukarråd med ungdomar som har erfarenhet av att vara placerade av socialtjänsten. Ungdomarna i brukarrådet tyckte att informationen de fått från socialtjänsten var bristfällig och inte heller skriven på ett sätt som var riktat till barn och ungdomar. Ur det föddes projektet ”Soc för unga”.
– Målet med projektet är att alla unga i kommunen ska veta vad socialtjänsten gör och att det är en myndighet som finns för att ge stöd och hjälp. Det gör vi bland annat genom att göra oss mer tillgängliga i de kanaler som ungdomar använder för att kommunicera, berättar projektledare Maja Hagström på socialtjänsten i Sollentuna kommun.

Något av det första man gjorde i projektet var att ta fram informationsmaterial utformat och skrivet på ett sätt så att ungdomarna lättare kunde ta del av det och hitta det.
– I vår kartläggning, som vi genomförde bland olika målgrupper av barn och unga i kommunen, blev det tydligt att de förväntar sig att få den här typen av viktig samhällsinformation via skolan. Därför tog vi kontakt med en skola och inledde ett samarbete för att hitta lösningar tillsammans för hur det skulle kunna gå till. Vi har nu tagit fram ett undervisningsmaterial som kan användas redan från årskurs 1 och uppåt, där förhoppningen är att alla barn ska få kunskap om vad socialtjänsten gör och var man kan vända sig, på så sätt hoppas vi kunna nå utsatta barn och unga tidigare än vad vi gör idag, säger Maja Hagström.

Zhane Taylor har själv varit placerad i olika typer av insatsformer, bland annat familjehem, och har haft kontakt med socialtjänsten sedan tonåren. Idag är hon 22 år och är timanställd på uppdrag av socialtjänsten, dels för att ”tycka och tänka” om socialtjänstens verksamhet men också för att bland annat vara ute i skolorna och prata om socialtjänsten och sina egna erfarenheter därifrån.
– Hade det här projektet funnits när jag var yngre tror jag att jag hade kunnat få hjälp tidigare. För mig gick det så långt att situationen blev akut innan något hände, men hade jag fått bättre information om socialtjänsten via skolan, tror jag att jag kanske hade sökt hjälp själv tidigare. Min förhoppning är att mitt arbete ska kunna hjälpa andra så att det inte behöver gå så långt som det gjorde för mig innan jag fick den hjälp jag behövde, säger Zhane Taylor.

Under hösten planerar Sollentuna kommun att starta upp en chattverksamhet på Snapchat.
– Vi tror att snapchat är en bra ingång, eftersom ungdomarna kan vara anonyma och ställa frågor till oss. Jag ställer gärna upp och berättar om hur det var för mig. Jag hoppas att vi med det här projektet kan ta bort tabun kring att ha kontakt med socialtjänsten, säger Zhane Taylor. 

Sollentuna kommun har under den senaste tiden varit ute och berättat om projektet i många olika forum, bland annat på Barnrättsdagarna i april i år. Intresset är stort från andra kommuner och Sollentunas förhoppning är att kunna sprida sin modell till andra kommuner.
– Mycket av det material vi har tagit fram kan man lätthet anpassas även till andra kommuners verksamhet. Vårt närmaste mål här i Sollentuna är att kunna permanenta verksamheten, just nu drivs den med pengar vi har fått från Vinnova, men vi hoppas kunna fortsätta arbetet även efter projekttidens slut. Vi har även sökt pengar från Allmänna arvsfonden och hoppas på ett bidrag därifrån, berättar Maja Hagström.

Föregående Nästa