Här kan barn få hjälp med sina rättigheter

Barnrättsbyrån arbetar för att hjälpa utsatta barn och unga att få sina rättigheter tillgodosedda. Ofta handlar det om att vara ett stöd i vardagen i de ungas kontakter med myndigheter. Fram till idag har över 600 barn och ungdomar fått hjälp.

Publicerad 6 maj 2019
Ida Hellrup är en av grundarna till Barnrättsbyrån dit alla mellan 0-21 år kan vända sig bland annat för socialt och juridiskt stöd.

Till Barnrättsbyrån kan alla mellan 0-21 år som vill ha hjälp med sina rättigheter vända sig. De flesta som söker hjälp via Barnrättsbyrån är tonåringar med en snittålder på 15-16 år.
– De senaste åren har ungefär hälften av de vi mött varit ensamkommande och den andra hälften är bland annat familjehemsplacerade, HVB-placerade eller hemlösa, berättar Ida Hellrup, som var med och grundade organisationen.

Beprövat arbetssätt internationellt
Idén till Barnrättsbyrån grundar sig på begreppet child advocacy (barnombudsmannaskap) som är ett beprövat och väl utvecklat arbetssätt internationellt, framförallt i Storbritannien. Elin Wernquist, som tillsammans med Ida Hellrup har grundat organisationen, arbetade tidigare i England och tog inspiration därifrån. Först var Barnrättsbyrån ett projekt inom Ersta Diakoni, men sedan fyra år tillbaka bedrivs verksamheten i egen regi.

Svårt för barn att ta sig fram
– Överlag har vi ett bra system i Sverige, men när saker brister är det väldigt svårt att ta sig fram som barn och det är där som vi kan komma in och hjälpa till, berättar Ida Hellrup.

Barnrättsbyrån kan hjälpa till med allt från att vara ett stöd i myndighetskontakter till att förklara krångliga beslut och hjälpa barnen att föra sin talan och bli delaktiga i ärenden som rör dem.
– Vår hjälp är gratis för alla barn, det är väldigt viktigt för oss att det aldrig ska vara en fråga om pengar för att man ska kunna få hjälp, säger Ida Hellrup.

Socialt och juridiskt stöd
På Barnrättsbyrån jobbar statsvetare, socionomer och jurister för att möta upp de behov som de som söker sig till Barnrättsbyrån har.
– Tanken är att vi ska kunna finnas där för dem, både som ett socialt men också juridiskt stöd. Det som oftast efterfrågas är ett stöd i kontakten med myndigheter och då stöttar vi dem både när det gäller att ringa och boka ett möte men även genom att följa med och vara ett stöd under mötet, förklarar Ida Hellrup.
– Om vi tar exempelvis ett placerat barn, så har det i regel många vuxna runtomkring sig, men många gånger ingen som har ett samlat ansvar eller möjlighet att förklara vad som händer och varför. Barn har rätt att vara delaktiga i allt som rör dem. Vår roll blir ofta att se till att detta händer. Även om vi inte alltid kan ändra ett beslut kan vi ändå få barnen och ungdomarna att må bättre genom att de förstår vad som händer. Barnen behöver göras delaktiga på riktigt, fortsätter Ida Hellrup.

Över 600 uppdrag och tusentals stödjande kontakter
Barnrättsbyrån har drivits som en egen organisation sedan 2015 med både kommunala och statliga medel men framförallt från stiftelser och fonder som till exempel Allmänna Arvsfonden och Childhood. Hittills har man haft över 600 uppdrag och utöver det, flera tusen stödjande kontakter på telefon och mail. I dagsläget finns organisationen centralt belägen i Stockholm samt i Umeå sedan ett drygt år tillbaka. Förhoppningen är att kunna etablera sig på fler orter med tiden.

Större behov än vad som kan mötas
– Behovet är större än vad vi kan möta med den organisation vi har just nu. Vi vill finnas till för alla som behöver vår hjälp, men med stora geografiska avstånd är det svårt att ta oss an uppdrag på andra orter. På lite sikt hoppas jag att vi ska vara igång med verksamhet även i Göteborg och Malmö, säger Ida Hellrup.

Påverkansarbete och sociala aktiviteter
Förutom enskilda ärenden jobbar Barnrättsbyrån även med påverkansarbete, bland annat genom att göra egna rapporter, delta i utredningar och representeras i olika nätverk. De anordnar även sociala aktiviteter för de barn som de arbetar på uppdrag av.
– Syftet är att skapa goda relationer och ha roligt tillsammans, det är en viktigt grund för det arbete vi gör tillsammans, säger Ida Hellrup.

Föregående Nästa