Så ökar Upplands-Bro barns delaktighet i utredningarna

I Upplands-Bro har man tagit fram ett häfte som barnen och socialsekreteraren fyller i tillsammans för att barnet ska ha mer kunskap om vad som händer under och efter utredningen.

Publicerad 23 april 2020
"Min utredning och kontakt med socialtjänsten" och "Min väg genom socialtjänsten" är två häften som Upplands-Bro kommun tagit fram för att öka barns delaktighet i utredningarna.

Redan 2014 bestämde sig Upplands-Bro kommun för att göra barnen mer delaktiga i socialtjänstens utredningar. Allra först hade man en ”checklista”, men så småningom landade man i ett material att ha som hjälpmedel i möten med barnen. Man sökte inspiration från olika håll och så småningom föddes idén till häftet ”Min utredning och kontakt med socialtjänsten” som består av ”lucktexter” där socialsekreteraren och barnet tillsammans fyller i uppgifterna och pratar om det som står i häftet.

Sara Stenström, metodstödjare på Upplands-Bro kommun, berättar om "Min utredning och kontakt med socialtjänsten" samt det nya materialet för unga "Min väg genom socialtjänsten".

– Tanken är inte att det ska vara en del av utredningen, utan mer ett informationsmaterial som används i kontakten med barnet. När utredningen är klar får barnet ta med sig häftet hem, säger Sara Stenström, metodstödjare på Upplands-Bro kommun.

Har mer kontakt med barnet än tidigare
Häftet togs fram under 2016 och sedan 2017 jobbar alla socialsekreterare med materialet.

– Vi har fått väldigt bra reaktioner på det och upplever att vi har mer kontakt med barnet och att hon eller han blir mer delaktig i vad som händer kring dem i utredningen, säger Sara Stenström.

– Häftet ger också något handfast att börja med och ger något att prata kring när man träffar barnet. Många har uttryckt, både barn och socialsekreterare, att det här häftet fyllt ett tomrum, fortsätter Sara Stenström.

Ur arbetet med ”Min utredning och kontakt med socialtjänsten” har ett nytt material för lite äldre barn vuxit fram, där grundtanken är den samma, utseende och information har anpassats mer till målgruppen.

– Vi har tagit fram det här materialet tillsammans med ungdomar från organisationen Maskrosbarn som har tyckt till om innehåll och utseende. I det här materialet har vi mycket fokus på barnets rättigheter, vilket vi även hade i det förra materialet men nu har det kanske blivit ännu tydligare, berättar Sara Stenström.

Häftet som kallas ”Min väg genom socialtjänsten” blev klart i slutet av förra året och håller nu på att implementeras på ett bra sätt i verksamheten.

Liknande häfte för placerade ska tas fram
– Vi har inte hunnit använda det så mycket ännu så det är svårt att dra några slutsatser, men det vi bland annat fick höra från ungdomarna i Maskrosbarn var att man uppskattade att materialet fanns och att det var något som man saknat, säger Sara Stenström.

Nästa steg blir att ta fram ett liknande häfte som har arbetstiteln ”Min placering” och som är tänkt att kunna användas under hela barnets placering.

– Vi är bara i startgroparna med detta, men hoppas att vi ska kunna få fram ett färdigt material under det här året eller nästa.

Föregående Nästa