Riksdagsledamot vill påskynda ny lagstiftning och införa register

Utvecklingen av en skärpt lagstiftning för att förbättra för barn i familjehem går för långsamt, menar riksdagsledamoten Alexandra Anstrell (M), i ett debattinlägg som publicerats i Dagens samhälle.

Publicerad 22 september 2018
Uppföljningen av familjehemsplacerade barn kan förbättras och ett register bör införas menar en moderat riksdagsledamot.
Alexandra Anstrell, M, riksdagsledamot.

Uppföljningen av barn som placeras i familjehem behöver bli bättre, menar Alexandra Anstrell, riksdagsledamot för Moderaterna.

Hon vill också att man inför ett nationellt register över alla familjehem i Sverige, detta för att undvika att barn placeras i familjehem som inte fungerar.

”Om det familjehemmet som barnet placerats i inte är bra kan kommunen avsluta uppdraget, men andra kommuner har inte tillgång till den informationen. Det gör att en annan kommun kan placera ett barn i den familjen, trots att den inte håller måttet. Barn riskerar med andra ord fara illa och blir svikna därför att samhället inte har kontroll”, skriver hon i debattinlägget.
”Det finns helt fantastiska familjer som stöttar och lever tillsammans med den nya eller tillfälliga familjemedlemmen. Problemet är just att vi inte följer upp vilka familjer som fungerar bra eller inte”, fortsätter hon.

Ann-Louise Larsson
Föregående Nästa