Regeringen tillsätter omfattande utredning kring familjehemsvård

Regeringen har tillsatt en särskild utredning kring vård av placerade barn och unga. Utredaren Carina Ohlsson ska bland annat ge förslag på hur man kan få fler att bli familjehem, hur stödet till familjehem kan förbättras och se över ett nationellt register av familjehem.

Publicerad 6 oktober 2021
Socialminister Lena Hallengren presenterar den nya utredning av familjehemsvård som regeringen nu tillsätter. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Samhället tar på sig ett stort ansvar när ett barn placeras. En placering ska alltid leda till att ett barn får det bättre. Med den här utredningen går vi ut brett med fokus på hur kvaliteten i placeringen kan bli bättre. Det är ett omfattande arbete för att säkerställa att de placerade barnen garanteras trygghet, säkerhet och god vård, uppger socialminister Lena Hallengren idag vid en pressträff. 

Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

För en god vård krävs att hela vårdkedjan fungerar och i utredningen ska bland annat socialnämndernas handläggning, val av placeringsform och uppföljning studeras och förslag på förbättringar ska anges. 
– Vi vet att det inte alltid är så att de behov som finns tillgodoses, säger Lena Hallengren. 

Kvaliteten i HVB-hem, stödboenden och särskilda ungdomshem är ett annat område som utredningen ska fokusera på. 

Utredaren Carina Ohlsson kommer från Lidköping och är i grunden högstadielärare och har varit engagerad inom kvinnojourer. Hon har också jobbat med familjehemsfrågor under många år. Utredningen inleds omgående och ska vara klar i maj 2023. 

Föregående Nästa