Digitalt stöd ska stötta föräldrar med snabba och handfasta råd

Stiftelsen Idéer för Livet har nyligen lanserat en digital stödbank för föräldrar till barn och ungdomar som hamnat i vanliga, men bekymmersamma, situationer.

Publicerad 7 oktober 2021
Stina Liljekvist, ordförande för stiftelsen Idéer för livet och Jana Söderberg, samtalsterapeut, kommunikationscoach och verksamhetsansvarig på Motivationslyftet, har tagit fram filmer, informationsmaterial och reflektionsövningar som stöd i föräldraskapet. Fotograf: Folket

– Vår ambition har varit att ge snabba och handfasta råd som du kan ta till dig utan att behöva göra en djupdykning i litteratur. Om detta kan hjälpa föräldrar i jobbiga situationer så är detta bara en början, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

– Alla kommer förr eller senare känna sig villrådiga i sitt föräldraskap. Det är inte nödvändigtvis stora problem, men även de vanliga familjekonflikterna och klassiska tonårsbeteenden kan skapa oro och förstöra harmonin i familjen. På det här sättet tillgängliggör vi en massa kunskap som stöttar föräldrar i sina bekymmer, fortsätter Stina Liljekvist.

Under lång tid har stiftelsen byggt upp ett nätverk bestående av forskare, organisationer och experter som på olika sätt adresserar sociala frågor som rör barn och unga, utifrån sitt expertområde och sin horisont. Genom att tillgängliggöra kunskapen hoppas Idéer för livet kunna stärka föräldrar i knepiga familjesituationer samt underlätta svåra samtal med sina barn.

Nyligen har en första serie med filmer, information och reflektionsövningar lagts upp på stiftelsens webbsida. Teman som lyfts fram rör bland annat konflikter om läxläsning, ensamhet, skärmtid, skoltrötthet, tonårsbeteende och stillasittande. Innehållet kommer också att spridas i de kanaler där föräldrar rör sig och där de söker information.

Tillsammans med Jana Söderberg, samtalsterapeut, kommunikationscoach och verksamhetsansvarig på Motivationslyftet ges handfasta råd kring hur man som vårdnadshavare pratar med sitt barn och kommer närmare en lösning utan att köra fast eller skapa konflikter.

– Våra råd ska hjälpa familjer att komma närmare varandra och skapa en fungerande vardag. Vi vill inspirera till ömsesidig förståelse så att man lättare kan komma ur en jobbig situation. Jag möter många föräldrar som tror att de måste klara allt själva, men det finns verktyg och hjälp att få som vi samlat i dessa filmer, säger Jana Söderberg

Om det blir ett positivt gensvar för den digitala stödbanken finns det planer på att bygga ut den. Ambitionen är i så fall att täcka fler områden som kan stödja vårdnadshavare.

Föregående Nästa