Mer pengar till barns rätt

Regeringen har föreslagit att ge 20 miljoner kronor under de kommande två åren i statsbidrag med fokus på barnrättsorganisationer och stöd till barn i utsatta situationer. "Alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och åtnjuta det skydd och det stöd som lagstiftningen garanterar", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Publicerad 13 oktober 2021
Regeringen skjuter till 20 miljoner för att stärka arbetet att tillgodose barns rättigheter.

Pandemin har inneburit stora samhällsutmaningar och medfört allvarliga konsekvenser för barns möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda och särskilt drabbade har de barn som redan befinner sig i utsatthet varit. Ett flertal barnrättsorganisationer i Sverige har påtalat att behovet av stöd är stort och att de sett en ökning av antalet samtal och chattar till sin verksamhet. Samtidigt har pandemin förstärkt behovet av fortsatt systematiskt och strategiskt arbete för att barnets rättigheter ska få genomslag i praktiken. 

– Mycket tyder på att barn i utsatta situationer har drabbats särskilt hårt under pandemin. Det kan handla om en ökad utsatthet för våld, ensamhet och isolering eller en större ekonomisk utsatthet. Samtidigt vet vi att det även innan pandemin fanns ett stort behov av stöd till utsatta barn. Här kan det civila samhället och barnrättsorganisationer spela en central roll i att barn kan få stöd och hjälp. Därför ökar vi nu stödet till dessa organisationer, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi, som är ansvarig i regeringen för frågor som rör barnets rättigheter. 

Förslaget innebär att barnrättsorganisationer får bättre förutsättningar i sitt arbete för att stärka barnets rättigheter och kommer att leda till att fler barn, i synnerhet barn i utsatta situationer, får ökade möjligheter att få stöd när de behöver det. 

Föregående Nästa