Forskare söker barn som bott på skyddat boende för ny intervjustudie

För ett år sedan drog forskare på Örebro universitet igång ett projekt där man ska ta reda på barns erfarenheter från skyddade boenden. Nu söker forskarna efter personer att intervjua.

Publicerad 4 oktober 2021
Forskare vill ta reda på barns erfarenheter av skyddade boende i en ny studie från Örebro universitet.

I studien ska man intervjua barn i alla åldrar som bor på skyddat boende eller har bott på ett skyddat boende under de senaste tre åren. Man vill ta reda på barnens upplevelser av att flytta in på boendet, hur man upplevde tiden där och i de fall där det är aktuellt, hur det var att flytta därifrån.
– Vi tar fasta på hela processen från uppbrottet hemifrån, tiden på boendet men vill också veta mer om barnets livssituation, vardag, skola och mående, säger Linda Arnell, forskare på Örebro universitet.

Linda Arnell, forskare på Örebro universitet, söker barn som bott på skyddade boende att intervju till ny studie.

Tidigare forskning har till stor del utgått från kvinnans perspektiv. Nu vänder man på det för att få barnens upplevelser. Många barn som har upplevt våld i hemmet mår ofta väldigt dåligt och skuldbelägger inte sällan sig själva för det som hänt. Därför är det viktigt att även barnen får rätt stöd när man får en plats på ett skyddat boende.
– Vi söker deltagare i alla åldrar och över hela landet. När det gäller de yngre barnen 0-6 år kommer vi att intervjua mammorna om hur de har upplevt att barnen har det, medan de äldre barnen från 7 år och uppåt kommer att få prata själva men får självklart gärna ha med sig någon under intervjun, mamma eller ett äldre syskon till exempel, säger Linda Arnell.

Intervjuerna kan ske både i form av fysiskt möte eller digitalt och deltagarna kan bo varsomhelst i landet. Även barn som fortfarande bor på skyddat boende kan delta i studien. Forskarnas förhoppning är att komma igång med intervjuerna under hösten.
– Vi vet väldigt lite om livet på skyddade boende och i synnerhet om barnens upplevelser. Min förhoppning är att vi med den här studien ska kunna lyfta fram sådant som barnen tyckt varit bra och mindre bra och skapa förändring så att barn som i framtiden tvingas flytta till skyddade boenden får rätt typ av stöd, säger Linda Arnell.

I Sverige beräknas ungefär 6 200 barn bo på skyddat boende varje år och i många fall räcker inte platserna till för de behov som finns.
– Uppemot 60 procent av kvinnorna som söker plats på skyddande boende nekas initialt på grund av platsbrist. Där skulle vi gärna vilja veta lite mer om vad som hände istället och barnens upplevelser av det, säger Linda Arnell.

Projektet startade förra hösten med bidrag från bland annat Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset och kommer att pågå under två år till.

Föregående Nästa