Många barn och unga har upplevt oro och ensamhet under pandemin

Hur uppfattar barn och ungdomar i det svenska samhället att coronapandemin påverkat deras liv? Det har forskare på Uppsala universitet tagit reda på i en studie, som professor Anna Sarkadi, Uppsala universitet, presenterade på Familjehemskonferensen.

Publicerad 30 september 2021
Många barn har upplevt ensamhet och oro under pandemin.

Barn och ungdomars liv har påverkats starkt av pandemin och många av de tillfrågade tycker att det är skönt att ha mer tid tillsammans med familjen, mindre stress och en lugnare vardag men har haft en oro för sina äldre släktingar.

– Flera har också svarat att de fått en bättre hälsa eftersom de tillbringat mer tid utomhus. Barnen förstod tidigt att de inte riskerade att bli lika sjuka, men oroade sig samtidigt för de äldre i sin familj. Många har uppgett att de saknat sina mor- och farföräldrar under den här tiden, säger Anna Sarkadi.

8 av 10 barn, oavsett ålder, uttryckte att de känt oro under pandemin. I de yngre åldrarna är det främst oro för äldre släktingar men ungdomar i gymnasiet kände även oro över sin framtid, jobb och ekonomi och uttryckte en existentiell oro över samhällsutvecklingen.

Många av de unga litar också i mycket hög utsträckning på myndigheter och har även följt nyhetsrapportering i högre utsträckning än tidigare. Tilliten till myndigheterna varierar mycket beroende på socioekonomisk situation.

Att hålla social distans har varit svårt har hälften av barnen svarat. I studien har även barn med svåra funktionsnedsättningar deltagit.

– Det blev påtagligt att de här barnen och ungdomarna hade mycket mer koll än vi föreställt oss, säger Anna Sarkadi.  Många av dem uttryckte oro och framförallt ensamhet.

I studien har även föräldrar till barnen med funktionsnedsättningar tillfrågats och många av dem har uttryckt en uppskattning över färre fysiska möten och ökad digital närvaro i kontakt med myndigheter, vård. Detta är något som man önskar fortsätter, eftersom det underlättar deras vardag. Barnen har dock missat en del i skolan eftersom föräldrarna har haft svårt att ge samma stöd som specialpedagogerna när undervisningen skett på distans.

Baserat på forskningsresultatet har Anna Sarkadi även skrivit en skönlitterär bok för barn mellan 6 och 9 år med titeln: ” "Ramona och den dumma coronan". Boken planeras att ges ut i maj 2022.

Föregående Nästa